Wizyta Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego w USA

polishamericanmedicalsocietyMarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w dniach 17-19 września br. przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 

 

 

"Chciałbym, aby lekarze, którzy w Stanach Zjednoczonych odnoszą sukcesy, dzielili się nimi w Polsce, ale mogę też powiedzieć, że lekarze, którzy odnoszą sukces w Polsce, mogą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z lekarzami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych" – tymi słowami Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił się do uczestników obchodów 70. rocznicy powstania Związku Lekarzy Polskich w Chicago - "Kiedyś przyjeżdżaliśmy do USA uczyć się, bo tu nauka rozwija się, a medycyna w sposób szczególny, ale teraz w Polsce także mamy wielkie osiągnięcia i razem dzielmy się doświadczeniami i wiedzą".

 

Stanisław Karczewski, który przebywa w Chicago na zaproszenie Związku Lekarzy Polskich, podziękował członkom tej jednej z najstarszych organizacji polonijnych za ich dotychczasową działalność charytatywną, szczególnie w latach 80. ubiegłego wieku. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że teraz, kiedy Senat sprawuje opiekę nad Polonią, ma okazję do częstszych spotkań z Polakami mieszkającymi za granicą.

 

Jubileuszowa Gala odbyła się na University Club of Chicago. Uczestniczyli w niej wybitni specjaliści z zakresu medycyny mieszkający USA, ale także goście z Europy, w tym z Niemiec, Francji i Polski.

 

Stanisław Karczewski spotkał się także z amerykańskim kongresmenem z Illinois Bobem Doldem. Rozmowa dotyczyła oceny bezpieczeństwa w Europie, w tym szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmówcy odnieśli się także do odbywającego się niedawno w Warszawie szczytu NATO. Kongresmen zapewnił o jednomyślności Kongresu USA w Karczewskiprzemowieniekwestii utrzymania zobowiązań wynikających z członkostwa w NATO i zagwarantowania bezpieczeństwa pozostałym państwom Sojuszu. Wskazał na aktywność Stanów Zjednoczonych mającą na celu zapewnienie jednomyślności polityki państw NATO wobec działań Rosji. Marszałek Senatu poinformował Roberta Dolda o przebiegu Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów państw Rady Europy, która miała miejsce w Strasburgu. Wyjaśnił, że w konferencji tej brała również udział także delegacja rosyjska. Ocenił jednocześnie możliwości prowadzenia dialogu ze stroną rosyjską na forach międzynarodowych. Obaj politycy zgodzili się, że warunkiem takiego dialogu jest wypełnienie przez stronę rosyjską porozumień z Mińska odnoszących się do sytuacji na Ukrainie. Marszałek Karczewski z uwagą wysłuchał informacji działaniach kongresmena Dolda, jakie podejmuje na rzecz zniesienia wymogu wizowego dla Polaków udających się do USA..

 

W czasie swojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, która potrwa do 19 września br., marszałek Senatu wziął udział w uroczystościach związanych z 77. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę, organizowanych przez Komitet Opieki nad Pomnikiem Katyńskim przy Związku Klubów Polskich. Zaplanowano także spotkanie z przedstawicielami Kongresu Polonii Amerykańskiej,

 

Związek Lekarzy Polskich w Chicago jest jedną z najprężniej działających organizacji polonijnych w USA. W swoich szeregach skupia niezwykle wpływowe środowisko polskich intelektualistów–specjalistów, którzy odgrywają dużą rolę w państwie swojego zamieszkania. Związek Lekarzy Polskich powstał równo 70 lat temu – w 1946 roku jako nieformalna organizacja Polish Medical Alliance zrzeszająca polskich lekarzy uchodźców przybywających do USA po II wojnie światowej. Pod nazwą Związek Lekarzy Polskich organizacja działa od roku 1993. Związek tworzy ponad 400 lekarzy o specjalizacjach z zakresu wielu dziedzin medycznych. Związek m.in. pomaga młodzieży polonijnej i polskiej fundując stypendia na studiach medycznych w USA, nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów i stypendia dla pracowników naukowych na kontynuację badań medycznych.

 

Źródło/Foto: Senat RP

  1. Wideo
  2. Galeria

zobacz więcej  

  1. Facebook
  2. Twitter

Zmiana adresu biura1