Konkurs "Orzeł Biały - nasza duma".

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Orzeł Biały - nasza duma” organizowanym przez Kancelarię Senatu pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Wszelkie informacje znajdują się pod poniższym linkiem:

Informacje

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Kalendarium Konkursu:
10 stycznia 2018 r. – zgłoszenia szkół do udziału w konkursie
10 marca 2018 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych
25 marca 2018 r. – ocena prac przez okręgowe komisje konkursowe
5 kwietnia 2018 r.– ostateczny termin przesyłania najlepszych prac wyłonionych na etapie okręgowym do Kancelarii Senatu
20 kwietnia 2018 r. – ocena prac przez Centralną Komisję Konkursową
21–30 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją zwycięskich prac
maj 2018 r.– odbiór prac z okręgowych komisji konkursowych