Zaprzysiężenie nowych ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

9 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki zaprezentował swój nowy gabinet.W zaprzysiężeniu nowych ministrów uczestniczył Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Zmiany w nowym rządzie są zarówno strukturalne jak i personalne. Prezes Rady Ministrów przestał pełnić funkcję Ministra Rozwoju i Finansów. Ministerstwem Finansów pokieruje dotychczasowa wiceminister Teresa Czerwińska.

Utworzone zostały dwa nowe resorty: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, na czele którego stanął Jerzy Kwieciński oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którym pokieruje Jadwiga Emilewicz.

Nowym Ministrem Zdrowia został Łukasz Szumowski, kardiolog, profesor nauk medycznych, pełniący dotychczas funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Funkcję Ministra Spraw Zagranicznych objął Jacek Czaputowicz, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki, były dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, dotychczasowy wiceminister Spraw Zagranicznych.

Funkcję Ministra Środowiska powierzono Henrykowi Kowalczykowi, a dotychczas pełnioną przez niego funkcję Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów powierzono Jackowi Sasinowi.

Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński objął kierownictwo resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast Mariusz Błaszczak przejmie odpowiedzialność za kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wydzielono zadania dotyczące budownictwa, a na czele nowego Ministerstwa Infrastruktury stanął Andrzej Adamczyk.

Bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie Prezes Rady Ministrów do czasu powołania nowego ministra w miejsce odwołanej Anny Streżyńskiej.

 

 

Foto: Jakub Szymczuk/KPRM i Krzysztof Sitkowski/KPRP