Szpitalny Oddział Ratunkowy w PCM w Grójcu.

W piątek, 9 marca odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia umowę podpisała Podsekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko. Starostwo Powiatowe reprezentowali Starosta Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski, Skarbnik Powiatu Agnieszka Bilska, Sekretarz Powiatu Sylwia Pietrasiewicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Leszek Kumorek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Grójeckiego Teresa Bednarska oraz Członek Zarządu Powiatu Wojciech Wojtczak.

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem oraz lądowiskiem dla helikopterów potrwa do grudnia 2020 r. Wartość projektu to 12 947 719,78zł, kwota pozyskanego dofinansowania: 7 977 600,00zł, a wkład własny powiatu grójeckiego: 4 970 119,78zł.

Podsekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko podziękowała Staroście Markowi Ścisłowskiemu oraz całemu samorządowi powiatu grójeckiego, że jako jeden z nielicznych samorządów w Polsce przekazał tak duże wsparcie finansowe na potrzeby realizacji projektu.

Starosta Marek Ścisłowski podkreślił, że dzięki budowie SOR-u zwiększy się dostępność pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych, poprawi się także skuteczność działań ratunkowych. Podziękował także prezes PCMG oraz wszystkim pracownikom szpitala za zaangażowanie się w realizację przedsięwzięcia.

SOR będzie budowany od podstaw: przy PCMG powstanie szpitalny oddział ratunkowy, gdzie w ramach całodobowej gotowości personel będzie udzielał pomocy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Kompleksowe procedury obejmą szybką diagnostykę oraz natychmiastowe podjęcie leczenia.

Dodatkowo planowane jest doposażenie nowopowstałej infrastruktury w aparaturę medyczną m.in. analizator parametrów krytycznych, przyłóżkowy zestaw RTG, przewoźny ultrasonograf, stół zabiegowy z lampą operacyjną, defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca, zestaw do monitorowania czynności życiowych, zestaw do szybkiego przetaczania płynów, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, zestaw do trudnej intubacji. Wśród wyposażenie znajdą się również środki łączności zapewniające kontakt z zespołami ratownictwa medycznego, respirator transportowy, respirator stacjonarny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych, przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym, defibrylator półautomatyczny i łóżka specjalistyczne elektryczne.

 

 

Źródło: grojec.pl