Uroczystość finałowa konkursu "Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć".

Laureaci VI edycji konkursu pt.: „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć” organizowanego przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Maciej Szajner i Aleksandra Krzyżanowska pojadą do Brukseli. Gratulujemy!

Konkurs wiedzy historycznej odbywał się dwuetapowo. W pierwszym etapie - szkolnym uczestnicy mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną o dowolnie wybranej postaci Żołnierza Niezłomnego. Drugi etap to test wiedzy o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym z lat 1944 – 1963. W konkursie wzięło udział 107 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego i przysuskiego.

19 marca 2018 roku uroczystość finałowa rozpoczęła się Apelem Pamięci przeprowadzonym zgodnie z ceremoniałem wojskowym przez żołnierzy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk Jana Kowalewskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytany został Apel Pamięci z przywołaniem Bohaterów powojennego powstania antykomunistycznego oraz komendantów Armii Krajowej, dowódców organizacji NIE oraz prezesów zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przywołano również Niezłomnych Żołnierzy – mieszkańców ziemi grójeckiej. Kompania reprezentacyjna 1. Orel oddała salwę honorową, a orkiestra odegrała „’Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego”.

Następnie zaproszeni goście i młodzież przeszli do szkolnej sali gimnastycznej gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Zaszczytem było przybycie na znamienitych gości: ministra Marka Suskiego – Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, dr Jarosława Szarka – prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, posła na Sejm RP Dariusza Bąka, Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Danuty Pawlik – Naczelnika Delegatury IPN w Radomiu, Moniki Wziątek – Kaim – reprezentanta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztofa Szewczyka – dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, ppłk Tadeusza Filipkowskiego – rzecznika Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, płk Leona Etwerta – prezesa ŚZŻAK Oddział Radom, płk Andrzeja Kozery – dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego wraz z zastępcą płk Piotrem Janickim, ppłk Janusza Ostrowskiego – dowódcy 61. Batalionu Piechoty Lekkiej, ks. Zbigniewa Sucheckiego – dziekana Dekanatu Grójeckiego oraz ks. Stefana Kazulaka, Jana Rejczaka – radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marka Ścisłowskiego – Starosty Grójeckiego, Dariusza Piątkowskiego – wicestarosty grójeckiego, radnych Rady Powiatu Grójeckiego z przewodniczącym Leszkiem Kumorkiem na czele: Teresy Bednarskiej, Michała Prusia, Barbary Kowalskiej, Ireneusza Szymczaka, Wiesława Czerwińskiego, Wojciecha Wojtczaka, Adolfa Maciaka, Mariusza Dziuby – Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wraz z przewodniczącym Rady Tomaszem Pietruchą, Marcina Kozdracha – wójta Gminy Stara Błotnica, Elżbiety Zasady – wójta Gminy Jastrzębia, Kamila Dziewierza – wójta Gminy Jedlińsk, Pawła Dziewita – wójta Gminy Gózd i wielu innych. Obecni byli również dyrektorzy szkół, których uczniowie brali udział w konkursie wraz z opiekunami uczestników.

Wyłonione podczas etapu szkolnego dwie najlepsze prezentacje zostały przedstawione podczas finału przez autorki tych prac i były to: Adrianna Perkowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec z prezentacją o Anatolu Radziwoniku ps. „Olech” oraz Aneta Kruszewska z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie z prezentacją o Tadeuszu Pękackim ps. „Sławek”. Uczennice otrzymały od Marszałka Senatu RP nagrody rzeczowe.

Natalia Grochal – uczennica ZSP w Grójcu wyrecytowała dwa autorskie wiersze poświęcone Żołnierzom Wyklętym pt.: Piszę list do Ciebie...” i „A czemuś Ty...”.

Następnie Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wręczył wyróżnienia – nagrody rzeczowe dla trójki uczniów, którzy po zsumowaniu przez komisję konkursową punktów otrzymanych w dwóch etapach konkursu uzyskali bardzo dobre wyniki, a byli to: Patryk Glinka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, Weronika Rączka z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce oraz Wiktoria Barszcz z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą. Dwoje najlepszych uczniów, którzy pojadą na wycieczkę do Brukseli, ufundowaną przez dr Zbigniewa Kuźmiuka posła do Parlamentu Europejskiego, to: Maciej Szajner z Liceum Ogólnokształcącego w Warce oraz Aleksandra Krzyżanowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Główne nagrody zostały wręczone przez ministra Marka Suskiego i posła Dariusza Bąka.

Wszyscy laureaci otrzymali również upominki z: Instytutu Pamięci Narodowej, 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, Komendy Wojewódzkiej Uzupełnień Warszawa – Mokotów oraz VI Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Patriotyczno – edukacyjne wydarzenie było okazją do złożenia wyrazów szacunku kombatantom Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec poprzez wręczenie im medali „Zasłużeni dla Powiatu” przyznanych przez Radę Powiatu Grójeckiego. Starosta Marek Ścisłowski z Marszałkiem Senatu RP i posłem na Sejm RP pochodzącym z ziemi grójeckiej ministrem Markiem Suskim odznaczyli: mjr Mariana Kołomańskiego, mjr Stanisława Ziębę i mjr Henryka Kowalczyka.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani mieli przyjemność wysłuchać pięknego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Organizator składa serdeczne podziękowania:
- fundatorowi głównej nagrody – wyjazdu do Brukseli panu Zbigniewowi Kuźmiukowi – Posłowi do Parlamentu Europejskiego;
- instytucjom, które objęły wydarzenie patronatem honorowym: Instytutowi Pamięci Narodowej, Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewodzie Mazowieckiemu, Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty;
- współorganizatorom: ministrowi Markowi Suskiemu Szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz posłowi na Sejm RP Dariuszowi Bąkowi,
- partnerowi wydarzenia, bez którego organizacja uroczystego finału nie byłaby możliwa tj.: Staroście Powiatu Grójeckiego Markowi Ścisłowskiemu,
- mediom, które objęły konkurs patronatem medialnym: Radio Plus, Tygodnik OKO, TVP3, Gazeta Jabłonka, grojec24.net, Ziemia Przysuska;
- Dorocie Skalińskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” - Grójec oraz nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości w siedzibie szkoły;
- płk Andrzejowi Kozerze - dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego i wszystkim żołnierzom Garnizonu za zaangażowanie w przygotowania uroczystości, dekoracje, wsparcie, wystawy tematyczne;
- Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego za uświetnienie uroczystości wspaniałym koncertem;
- firmie TOP Market.

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy tematyczne: „Całe życie rotmistrza Pileckiego dla wolnej i niepodległej” i „Drogi do niepodległości” przygotowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „ Historia Żołnierzy Wyklętych” przygotowana przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny. Niezwykle ciekawą atrakcją, zwłaszcza dla młodzieży, był pokaz sprzętu wojskowego, a także tradycyjna wojskowa grochówka.

Dziękujemy młodzieży za uczestnictwo w konkursie, przygotowanie ciekawych prezentacji i pamięć i Żołnierzach Niezłomnych. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy udanej wycieczki.

 

 

foto: ZSP Grójec