Konferencja „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki”.

13 czerwca 2018r. rozpoczęło się seminarium „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki”.

O znaczeniu ratyfikacji przez Polskę Konwencji Praw Człowieka oraz roli Senatu w realizowaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski 13 czerwca 2018r. podczas inauguracji XII Seminarium Warszawskiego „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki”.

„To wyjątkowy przywilej, że każdy obywatel, który ma poczucie, że jego prawa zostały naruszone może zwrócić się do Trybunału Praw Człowieka, a trybunał tę sprawę rozpatrzy” – powiedział marszałek. Stanisław Karczewski wspomniał o działalności senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zaznaczył, że monitoruje ona nie tylko stan wykonywania orzeczeń Trybunału, lecz także przestrzeganie europejskich standardów ochrony praw człowieka w kraju.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk wskazał, że Polska jest jednym z liderów w realizowaniu wyroków Trybunału. „Należymy do krajów, które stworzyły mechanizmy zapewniające szybkie i sprawne wdrażanie tych wyroków, które zapadają w Strasburgu” – podkreślił. Piotr Wawrzyk mówił, że w ciągu 25 lat od ratyfikacji Konwencji Praw Człowieka Polska wniosła duży wkład merytoryczny w funkcjonowanie Trybunału. "To dzięki naszej inicjatywie, naszym staraniom wprowadzono osobne procedury możliwości rozpatrywania skarg składanych przez obywateli. Nasi sędziowie też uczestniczyli w aktywny sposób w kreowaniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości" – zaznaczył wiceminister.

Senator Zbigniew Cichoń wygłosił referat nt. roli Senatu w procesie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dyskutowano także o wpływie Konwencji na oblicze polskiego prawa oraz o egzekwowaniu wyroków Trybunału i skutecznych metodach zapobiegania naruszeń praw człowieka. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dyplomaci, prawnicy, przedstawiciele świata nauki i parlamentarzyści.

Organizatorem XII Seminarium Warszawskiego jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście państw, które wchodziły wówczas w skład Rady Europy. Obecnie obowiązuje w 47 krajach. Polska ratyfikowała Konwencję w 1993 r. Od tego roku uznaje jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg indywidualnych.

 

 

Źródło: Senat RP