Oficjalna wizyta w Nadrenii Pólnocnej-Westfalii.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją uczestniczył 7 lipca 2018 r. w otwarciu Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Dusseldorfie. Od tej uroczystości rozpoczęła się wizyta delegacji Senatu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Zdaniem marszałka Karczewskiego utworzenie Konsulatu Honorowego RP w Dusseldorfie to kolejny ważny etap na drodze wzmacniania relacji polsko-niemieckich.

W skład senackiej delegacji wchodzą senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: Janina Sagatowska, Andrzej Pająk, Maciej Łuczak, Robert Gaweł.

Listy komisyjne konsulowi Arndtowi Kirchhoffowi przekazał wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz. W uroczystości otwarcia konsulatu uczestniczył premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet.

Marszałek wyraził zadowolenie, że tak liczna Polonia mieszkająca w rejonie Düsseldorfu może liczyć na dodatkowe wsparcie - konsula honorowego. S. Karczewski podkreślił, że w trakcie wizyty w Niemczech odbył bardzo ważne rozmowy polityczne. Zdaniem marszałka dialog jest niezwykle istotny. "Cieszę się, że ten dialog prowadzony jest na tak wysokim poziomie" - powiedział marszałek. Dodał, że naszym obowiązkiem jest prowadzenie dialogu i budowanie przyszłości z myślą o kolejnych pokoleniach.

Marszałek podziękował władzom niemieckim, szczególnie kraju związkowego Nadrenii Północnej –Westfalii za dotychczasową współpracę z Polonią i dodał, że liczy na jej dalszy rozwój. Wyraził też nadzieję, że nowy konsul honorowy będzie pracował z Polonią i l będzie pełnił swoją misję umacniania polsko-niemieckich relacji na gruncie politycznym, kulturalnym i gospodarczym, a także, że w jego osobie Polska zyska dodatkowe wsparcie w promocji wzajemnych kontaktów gospodarczych.

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii podkreślił, że przypadającą w październiku rocznicę zjednoczenia Niemiec władze landu postanowiły celebrować w Polsce, tak, by uczcić 100. rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał o wkładzie Polaków w rozwój Nadrenii Północnej-Westfalii.

Konsul honorowy RP Arndt Kirchoff, podziękował za zaufanie, przypomniał historię relacji polsko-niemieckich w regionie Nadrenii Pónocnej-Westfalii a także to, jak długą drogę Polska przebyła od 1989 r. Konsul Honorowy to niemiecki biznesmen, który ma związki gospodarcze z Polską. (W 6 zakładach prowadzonych przez jego rodzinę w Polsce zatrudnionych jest ponad 2 tys. pracowników). Jest on członkiem wielu stowarzyszeń gospodarczych o zasięgu ogólnoniemieckim.

Nadrenia Północna-Westfalia jest jednym z największych skupisk Polonii na świecie – mieszka tutaj ok. 0,6 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. W stosunkach gospodarczych polsko-niemieckich ważne miejsce zajmuje współpraca gospodarczo-handlowa między Polską i Nadrenią Północną-Westfalią, najsilniejszym krajem związkowym Niemiec. Polska jest na 8.miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Nadrenii Północnej-Westfalii, a Nadrenia Północna-Westfalia jest najpoważniejszym partnerem handlowym Polski spośród wszystkich krajów związkowych Niemiec.

Delegacja Senatu po południu odwiedziła Dom Polski w Bochum. To historyczna siedziba i własność Związku Polaków w Niemczech zwrócona związkowi przez RFN po II wojnie światowej. Na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego ma być wyremontowany ze środków niemieckich i jak poinformował prezes ZPwN Józef Malinowski już jest przeznaczona kwota 1200 tys. euro na ten cel. Po remoncie ma się stać siedzibą Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech. „Porta Polonica”. W Bochum marszałek i senatorowie rozmawiali z przedstawicielami Macierzy Szkolnej, która prowadzi społeczne polskie szkoły. Dziękowali marszałkowi i Senatowi za wspieranie nauki języka polskiego. Informowali marszałka, że w tym roku w tych szkołach wydali 227 świadectw. Wskazywali, że osoby zaangażowane w pracę w Macierzy to społecznicy.

Marszałek podkreślił, że to jego pierwsza wizyta w tym Domu. Wyraził nadzieję, że następna jego będzie związana z jego otwarciem po remoncie. Podziękował nauczycielom, a zwłaszcza rodzicom za to, że wkładają tyle trudu, by ich dzieci mówiły po polsku. Wyraził zadowolenie, że „te stare organizacje polonijne stają się coraz młodsze”.

Następnie delegacja odwiedziła Polską Misję Katolicką w Essen. Przedstawiciele Rady Parafialnej przypomnieli historię parafii i mówili o swojej społecznej działalności, o prowadzeniu szkoły języka polskiego dla polonijnych dzieci.

W Niemczech mieszka ok. 1,8 mln. polskich obywateli i osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin. Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prawa Polaków w Niemczech reguluje Traktat zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r.

 

 

Źródło: Senat RP