Delegacja Senatu odwiedziła Ośrodek Polonijny „Concordia” w Niemczech.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podziękował księżom i siostrom z Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, prowadzącym Ośrodek Polonijny „Concordia” w Herdorf-Dermbach za ich pracę na rzecz wspólnoty polonijnej, a zwłaszcza za pracę z dziećmi i młodzieżą.

Delegacja Senatu 8 lipca 2018 r. podczas wizyty w Niemczech odwiedziła ten ośrodek. W skład senackiej delegacji wchodzą senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: Janina Sagatowska, Andrzej Pająk, Maciej Łuczak, Robert Gaweł.

Senacka delegacja uczestniczyła we mszy św., w wybudowanej na terenie tego ośrodka kaplicy.

„Wokół Kościoła toczy się nasze życie. Kościół towarzyszy nam od narodzin i chrztu św., przez najważniejsze chwile naszego życia, do momentu pożegnania” - powiedział po mszy św. marszałek Karczewski. Podziękował księżom i siostrom z ośrodka, za to, co robią dla Kościoła, Polonii, a zwłaszcza dzieci i młodzieży polonijnej. Dzięki Kościołowi możemy budować naszą wspólnotę narodową na wierze, tradycji i języku polskim – podkreślił. Podziękował za modlitwę w intencji ojczyzny. Wyraził przekonanie, że współpraca Senatu z ośrodkiem będzie się nadal rozwijać. Dodał, że delegacja wywiezie stąd dobre wspomnienia, obraz ośrodka i kaplicy, która powstała w bardzo krótkim czasie. „Teraz buduje się szybko, ale budowanie wiary i jej umacnianie w sercach trwa długo” – powiedział marszałek.

Delegacja Senatu zwiedziła Ośrodek Polonijny, rozmawiała z dyrektorem tego ośrodka ks. Marcinem Maślakiem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. Stanisławem Budyniem oraz przedstawicielami Polonii. Senacka delegacja złożyła wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

„Concordia” to polonijny ośrodek spotkań i krzewienia polskiej kultury, który kupiła Polska Misja Katolicka w latach 90. To jeden z dwóch takich ośrodków Misji Katolickiej na terenie tego rejonu Niemiec. Od 2002 r. organizowane są tu spotkania młodzieży polonijnej z Niemiec i Europy Zachodniej. W tym roku uczestniczyło, w tym spotkaniu ok. 2 tys. osób. Senat wspiera działalność ośrodka od wielu lat z pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad Polonią.

Polska Misja Katolicka w Niemczech jest ważną instytucją dla życia polonijnego. W Niemczech pracuje ponad 100 polskich księży. W 300 kościołach i kaplicach odprawiane są polskie msze św. Na polską katechezę uczęszcza ok. 8 tys. dzieci. Misje są ośrodkami religijności, ale też życia kulturalnego, oświatowego i społecznego.

Wizytę zakończyło złożenie kwiatów na cmentarzu głównym we Frankfurcie nad Menem pod pomnikiem ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KZ Katzbach, którego ofiarami byli głównie warszawscy powstańcy. Więziono tu 1600 powstańców, z czego przeżyło 48.

"Pamiętamy i będziemy pamiętać o miejscu kaźni naszego narodu, także o tych, które są tutaj zapomniane" - powiedział Karczewski. Zaznaczył, że stosunki Polski i Niemiec muszą opierać się na prawdzie. Podkreślał, że polscy politycy będą odwiedzać to miejsce pamięci i nagłaśniać historię obozu w Katzbach.

Konsul generalny w Kolonii Jan Sobczak powiedział, że obóz miał na celu wycieńczenie więźniów poprzez pracę. Jan Sobczak mówił, że resort spraw zagranicznych stara się podtrzymać pamięć o osobach, które zginęły w tym obozie. Ten sam cel miała utworzona niedawno przez niemieckich artystów instalacja przedstawiająca drzewa opasane obozowymi pasiakami, na których wypisane były nazwiska ofiar obozu.

W Niemczech mieszka ok. 1,8 mln. polskich obywateli i osób polskiego pochodzenia, które przyjechały do Niemiec w ramach tzw. łączenia rodzin. Polonia w Niemczech nie ma statusu mniejszości narodowej. Prawa Polaków w Niemczech reguluje Traktat zawarty między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r.

 

 

Źródło: Senat RP