Spotkanie z przewodniczącym parlamentu Macedonii.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 12 lipca 2018 r. przyjął przewodniczącego Zgromadzenia Republiki Macedonii Talata Xhaferi. Politycy rozmawiali o euroatlantyckich aspiracjach Macedonii oraz o relacjach dwustronnych.

Przewodniczący Zgromadzenia Republiki Macedonii przybył na III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Marszałek podkreślił, że w tym roku obchodzimy 25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Macedonii. „Nasze relacje dwustronne są bardzo dobre, o czym świadczą częste kontakty zarówno na poziomie ekspertów, jak i na najwyższym szczeblu” – powiedział S. Karczewski. Dodał, że dobrze układa się współpraca gospodarcza, choć zdaniem marszałka potencjał obu państw wskazuje na to, że mogłaby być lepsza. Marszałek wyraził zadowolenie, że zostało otwarte bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa-Skopje, co przyczyni się do rozwoju relacji gospodarczych, handlowych, do wzrostu wymiany turystycznej.

Przewodniczący Talata Xhaferi podziękował władzom Polski za wsparcie euroatlantyckich aspiracji Macedonii. Podkreślił, że z uwagą w Macedonii obserwuje się współpracę regionalną w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Podkreślił, że Macedonia z innymi państwami tego regionu zamierzają w oparciu o ten model nawiązać współpracę, bo taka współpraca sprzyja realizacji unijnych aspiracji. Poinformował, że Macedonii udało się przezwyciężyć problemy w relacjach z Bułgarią, a także rozwiązać spór z Grecją o nazwę państwa. Dodał, że w tej sprawie potrzebny jest jeszcze podpis prezydenta i ratyfikacja. Zaznaczył, że to otwiera Macedonii drogę do NATO i Unii Europejskiej.

Marszałek zapewnił, że polski rząd wspierał i będzie wspierał Macedonię na drodze do NATO i Unii Europejskiej. Marszałek wyraził zadowolenie ze współpracy parlamentarnej polsko-macedońskiej . Podkreślił, że ta współpraca ułatwia kontakty na innych płaszczyznach. Dodał, że celem organizowanego po raz trzeci szczytu parlamentarnego w Warszawie jest dialog państw, które należą już do UE z krajami, które aspirują do tych struktur.

Spotkanie z przewodniczącym parlamentu Macedonii 2

Źródło: Senat RP