Przekazanie portretów Ignacego Jana Paderewskiego i jego małżonki Heleny do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

W dniu 2 sierpnia 2018 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przekazał do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego portrety Ignacego Jana Paderewskiego i jego małożnki Heleny.

Decyzję o przekazaniu tych portretów podjął wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. To ważne wydarzenie , gdyż po 14 latach do Muzeum Kazimierza Pułaskiego powróciły te wspaniałe portrety. Symbolicznie w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości portrety jednego z ojców niepodległości wróciły do Warki.

Marszałek Stanisław Karczewski bardzo zabiegał o powrót tych portretów do wareckiego Muzeum. Od nadawna Muzeum jest współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niewątpliwie podnosi to prestiż instytucji i ułatwia dostęp do środków finansowych. Funkcjonowanie obiektu jest przykładem dbałości państwa i władz lokalnych o dziedzictwo historyczne kraju.