Marszałek Senatu z panią prezydent Litwy o polskiej mniejszości.

O wspólnych interesach i zagrożeniach, a także o polskiej mniejszości rozmawiał 21 lutego 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski z prezydentem Litwy Dalią Grybauskaite.

Marszałek wyraził zadowolenie z bardzo dobrych relacji polsko-litewskich. Podkreślił, że duże znaczenie przywiązuje do kontaktów międzyparlamentarnych. Ocenił, że zwołanie po długiej przerwie polsko-litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego to powrót do dobrych tradycji stałych konsultacji polskich i litewskich parlamentarzystów.

Prezydent Grybauskaite zgodziła się, że kontakty między prezydentami, premierami i parlamentami obu państw są coraz intensywniejsze. Podkreśliła, że oba państwa łączą wspólne interesy takie jak: wzmacnianie bezpieczeństwa w regionie, rozbudowa infrastruktury energetycznej i transportowej. Podkreśliła, że oba państwa łączy też wspólne zagrożenie. Dodała, że dobre kontakty polityczne przekładają się na kontakty między obywatelami obu państw. Powiedziała, że jutro w Lublinie z prezydentem Polski i Ukrainy złożą kwiaty pod Pomnikiem Unii Lubelskiej i złożą wizytę w siedzibie Brygady litewsko-polsko-ukraińskiej. „To sygnał dla naszych partnerów z NATO i wszystkich, że jesteśmy razem i mamy wspólne cele” – powiedziała pani prezydent.

Marszałek poruszył kwestię polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Wyraził nadzieję, że dobre relacje polityczne i międzyparlamentarne zostaną przeniesione na poziom relacji międzyludzkich. Zaznaczył, że są nierozwiązane do tej pory sprawy polskiej mniejszości na Litwie, ale wyraził nadzieję na ich pozytywne rozstrzygnięcie. Podkreślił, że Senat jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, a właśnie 21 lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. Dodał, że Senat priorytetowo traktuje kwestie szkolnictwa i nauki języka polskiego naszej mniejszości.

Prezydent poinformowała, że obecnie w litewskim Sejmie są projekty ustaw dotyczące kwestii pisowni nazwisk w języku polskim. Jak powiedziała „obecnie jest możliwość większa, niż trzy lata temu, załatwienia tej kwestii”. Prezydent Grybauskaite wyraziła zadowolenie, że Polacy na Litwie stanowią zintegrowaną mniejszość, której przedstawiciele osiągają wysokie stanowiska na Litwie. Powiedziała, że niedawno minowała 3 sędziów polskiego pochodzenia. Zapewniła marszałka, że „krok po kroku wszystko będzie dobrze”.

Marszałek zgodził się, że relacje między obu państwami od trzech lat są coraz lepsze i jesteśmy coraz bliżsi rozwiązania problemów. Zaznaczył, że na dobrych kontaktach mogą zyskać i Polacy i Litwini. S. Karczewski dodał, że Polska zabiega o to, by realizowane były ustalenia warszawskiego szczytu NATO i wzmocniona została flanka wschodnia sojuszu.

Pani prezydent przyznała marszałkowi Senatu Litewski Wielki Krzyż Orderu Zasługi.

 

 

Źródło: Senat RP