Marszałek Senatu spotkał się z delegacją indonezyjskiego Senatu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 12 marca 2019 r. przyjął delegację Komisji ds. Opracowywania Projektów Ustaw Izby Reprezentantów Regionów Republiki Indonezji na czele z panią senator dr Eni Sumarni.

Rozmawiano nt. partycypacji obywateli w życiu społecznym i politycznym i ustawach regulujących te prawa.

Marszałek wyraził zadowolenie z rozwoju kontaktów politycznych między Polską a Indonezją. Zdaniem marszałka wizyty na szczeblu rządowym i parlamentarnym sprzyjają budowaniu dobrego klimatu dla współpracy gospodarczej i kulturalnej.

Marszałek wspominał też swoją wizytę w Dżakarcie i wyraził nadzieję na zacieśnianie współpracy między obu parlamentami, a także przekonanie, że rola Indonezji w regionie i na świecie będzie nadal rosła. Marszałek podkreślił, że oba państwa pełnią funkcję niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. „To zaszczyt i odpowiedzialność, a także szansa na wspólne wartościowe inicjatywy” - powiedział. Dodał, że polskie priorytety w RB ONZ to kwestie przestrzegania zasady integralności terytorialnej i nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Marszałek przypomniał, że w 2020 roku Polska i Indonezja będą obchodzić 65. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. „Liczymy na organizację wspólnych wydarzeń uświetniających tę okazję” – powiedział marszałek.

Delegacja Indonezji zainteresowana była polskimi regulacjami prawnymi, dotyczącymi uczestnictwa społeczeństwa w życiu politycznym. Senator Eni Sumarni podkreśliła, że indonezyjska konstytucja stanowi, że władza jest w rękach ludu i każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Zaznaczyła, że indonezyjskie społeczeństwo wskazuje na potrzebę regulacji prawnych w zakresie partycypacji społeczeństwa w życiu politycznym, zwłaszcza, że to społeczeństwo wielokulturowe i wielowyznaniowe, liczące 260 mln. osób. Dodała, że indonezyjski parlament widzi potrzebę stworzenia odrębnej ustawy, która te kwestie będzie całościowo regulowała. „Chcemy, by społeczeństwo było podmiotem sprawowania władzy” – powiedziała senator Eni Sumarni.

Marszałek przybliżył indonezyjskiej delegacji instytucje i rozwiązania prawne działające w naszym systemie.

 

 

Źródło: Senat RP