Wizyta prezydenta Łotwy.

O polskiej mniejszości na Łotwie i relacjach polsko-łotewskich rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem. Prezydent Łotwy wraz z delegacją 11 września 2019 r. złożył wizytę w Senacie.

Marszałek wyraził zadowolenie, że relacje polsko-łotewskie są bardzo dobre. Dialog polityczny toczy się na wszystkich szczeblach i oba państwa blisko współpracują w ramach NATO w kwestiach bezpieczeństwa. Marszałek Karczewski wspominał też swoją ubiegłotygodniową podróż do tego kraju, gdzie m.in. z Polonią wziął udział w narodowym czytaniu.

Prezydent Łotwy Egils Levits podkreślił, że po raz pierwszy jest w polskim Senacie. Dodał, że Polska i Łotwa to państwa demokratyczne, gdzie środek ciężkości tworzenia prawa powinien być i jest w parlamencie. Zgodził się z marszałkiem, że relacje łotewsko-polskie rozwijają się bardzo dobrze. Zaznaczył, że na Łotwie docenia się i pamięta o pomocy Polaków w wyzwoleniu Łotwy w 1920 r. Prezydent zaprosił marszałka na przyszłoroczne obchody 100-lecia wyzwolenia Dyneburga.

Marszałek podziękował za zaproszenie. Podkreślił, że w tych walkach zginęło 500 polskich żołnierzy. Dodał, że Polska pamięta o nich, dba o ich mogiły.

Marszałek podziękował też za przychylność okazywaną mniejszości polskiej na Łotwie. Zaznaczył, że odwiedził polską szkołę w Dyneburgu. Wyjaśnił, że Senat sprawuje pieczę nad Polonią i dlatego dba o polskie szkolnictwo poza granicami. Dziękował za wspieranie polskich szkół przez władze Łotwy. Marszałek prosił też prezydenta, by planowana reforma oświaty na Łotwie nie wpłynęła negatywnie na polskie szkoły. Podkreślił, że w tych szkołach uczy się nie tylko młodzież polonijna, ale też łotewska. Wyraził nadzieję, że polskie placówki oświatowe na Łotwie zostaną utrzymane w obecnym kształcie, bo są dla tamtejszych Polaków nie tylko ośrodkami edukacyjnymi, ale również centrami krzewienia kultury polskiej

Prezydent powiedział, że docenia relacje Polski z jej diasporą. Zaznaczył, że Łotwa dopiero teraz zabiega o stosunki z własną diasporą. Podkreślił, że Polacy na Łotwie stanowią bardzo ważną część społeczeństwa. „Wkład Polaków w historię Łotwy i rozwój kultury jest nieoceniony” – powiedział prezydent. Uznał, że to dobrze, iż Polacy zachowali swoją kulturę i znajomość języka polskiego, bo to wzbogaca Łotwę. Prezydent Levits powiedział też, że na Łotwie jest 5 polskich szkół i zapewnił, że Łotwa nadal będzie wspierać te szkoły i naukę języka polskiego. „Jednym z kamieni milowych reformy szkolnictwa jest zachowanie możliwości nauki języka polskiego i zachowanie swojej kultury przez mniejszość polską” – powiedział. Dodał, że ważne jest też wsparcie Polski dla tych szkół.

Marszałek Senatu poruszył też kwestię możliwości uruchomienia kanałów telewizji polskiej na Łotwie. Jak powiedział, podczas swojego pobytu na Łotwie zauważył, że jest dużo kanałów rosyjskojęzycznych. Zdaniem marszałka wejście polskich kanałów mogłoby wpłynąć na poprawę znajomości języka polskiego zwłaszcza wśród średniego pokolenia Polaków na Łotwie. Kłopotów z językiem polskim nie ma starsze pokolenie i młode, które wyrosło w wolnym państwie. Oprócz tego, zdaniem marszałka, obecność polskojęzycznej telewizji poszerzy spektrum informacji docierających do społeczeństwa.

Prezydent Łotwy życzliwie odniósł się do tej propozycji. Podkreślił, że Łotwa zabiega o to, by przestrzeń informacyjna skierowana była na państwa Unii Europejskiej i ich kulturę i propozycja marszałka wpisuje się w te zabiegi. Przyznał, że część społeczeństwa porusza się w przestrzeni rosyjskojęzycznej i jest skazana na rosyjską propagandę.

Politycy rozmawiali ponadto o formowaniu się Komisji Europejskiej i o bezpieczeństwie w regionie.

 

 

Źródło: Senat RP