Przekazanie sprzętu komputerowego dla PSP w Belsku Dużym.

W ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła Plus” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Belsku Dużym otrzymała sprzęt komputerowy. W przekazaniu sprzętu uczestniczyła Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty (16 września).

W spotkaniu uczestniczył m.in. Stanisław Karczewski – Senator RP oraz władze samorządowe. Szkoła otrzymała w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” 12 laptopów i 13 tabletów, a w poprzednim programie „Zdalna Szkoła” – 14 laptopów.

W całym kraju na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach obydwu projektów przeznaczono 367 mln zł. Ze wsparcia finansowego programu „Zdalnej Szkoły” skorzystały wszystkie gminy i powiaty woj. mazowieckiego na łączną kwotę ponad 23 mln zł. Do 30 września br. trwa jeszcze nabór wniosków do „Zdalnej Szkoły Plus”, z którego do tej pory skorzystało 309 gmin z woj. mazowieckiego na kwotę ponad 22 mln zł.

Organy prowadzące i szkoły są wspierane w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy także w ramach programu „Aktywna Tablica”. W latach 2017-2019 wsparcie finansowe otrzymało 1370 szkół z terenu Mazowsza na łączną kwotę blisko 19 mln zł. Program będzie kontynuowany w zmienionej formule. Przewidywane jest udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz zakup laptopów do szkół. W kolejnych latach szkoły będą mogły zakupić inny nowoczesny sprzęt elektroniczny, jak np. tablice interaktywne, projektory i monitory dotykowe.

Rząd przeznaczył również środki finansowe w kwocie 130 mln zł na zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego dla dzieci z domów dziecka i innych placówek rodzinnych.

Szkoły z woj. mazowieckiego otrzymują wsparcie finansowe także w ramach innych programów rządowych. Dzięki „Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa” doposażane są szkolne biblioteki. W 2020 r. wsparcie finansowe na kwotę ponad 1 mln zł otrzymało 81 organów prowadzących dla 174 szkół. W całym dotychczasowym okresie realizacji programu dofinansowanie otrzymały 2132 szkoły i 25 bibliotek pedagogicznych na łączną kwotę blisko 17 mln zł, zakupiono prawie 870 tys. książek.

W programie „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. uczestniczą 54 organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe dla 86 szkół na kwotę ponad 5 mln zł. W dotychczasowych edycjach programu wsparcie otrzymały 173 szkoły z Mazowsza na łączną kwotę prawie 11 mln zł.

 

 

Źródło: kuratorium.waw.pl

Foto: własne