Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod Farmę Dobrej Woli.

10 października 2020 roku senator RP Stanisław Karczewski wziął udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod Farmę Dobrej Woli, która powstanie na terenie gminy Chynów.

Farma to osiedle inteligentnych, ekologicznych domów, w których będą mieszkać dorosłe osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie. Partnerami projektu są kadra naukowa i organizacje studenckie z Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zarówno domy jak i przynależne do nich gospodarstwo będzie nowoczesne i wyposażone w najnowsze technologie wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami.

Podczas uroczystości przedstawiona została koncepcja osiedla, a także został symbolicznie wmurowany w ziemię akt erekcyjny. Farma ma być gotowa do użytkowania za 3 lata.

Senator RP Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu pogratulował prezesowi Stowarzyszenia Dobra Wola inicjatywy oraz życzył powodzenia w szybkiej i sprawnej realizacji przedsięwzięcia.