„Prezes Jarosław Kaczyński powiedział: praca, praca i pokora, pokora. My też to powtarzamy. Nie wystarczy powtarzać, trzeba realizować” – powiedział w poranku rozgłośni katolickich „Siódma-Dziewiąta” Stanisław Karczewski, marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Maria Koc, Adam Bielan, Bogdan Borusewicz i Michał Seweryński, senatorowie, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski oraz pracownicy Kancelarii Senatu wzięli udział 20 grudnia 2018 r. w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Senacie.

Czytaj więcej