W Bukareszcie 15 czerwca 2018 r. odbyło się 19. Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy. Tegoroczne spotkanie poświęcone było aktualnym wzywaniom dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie i roli Senatów w poszukiwaniu odpowiedzi na te wyzwania.

Czytaj więcej