29 czerwca 2018 r. zakończyło się 62. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 33 ustawy, do 7 wprowadziła poprawki. Senat wybrał też ławników Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

– Cały czas prowadziliśmy dialog, choć słusznie nie był on widoczny na zewnątrz. Polskiemu rządowi, PiS-owi, zależy na tym, by mieć dobre relacje z Żydami. Na każdej płaszczyźnie – powiedział w audycji 24 Pytania – Rozmowa Poranka 28 czerwca 2018 roku Stanisław Karczewski, marszałek Senatu.

Czytaj więcej

27 czerwca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Powiatem Grójeckim, w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Czytaj więcej

VI Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne zakończyła podpisana 25 czerwca 2018 r. w Santiago de Compostela przez przewodniczących czterech Izb konkluzja dotycząca kierunków współpracy dwustronnej w kwestii nauki, edukacji, gospodarki i turystyki, a także o bezpieczeństwie w Europie i przyszłości UE.

Czytaj więcej