Wizyta Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w Nowym Mieście nad Pilicą

macierewicznowemiasto14 października 2016 roku na spotkanie z mieszkańcami, na zaproszenie Burmistrza Mariusza Dziuby, do Nowego Miasta nad Pilicą przybył Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.


W tym niezwykle ważnym dla przyszłości całego regionu spotkaniu udział wzięli między innymi: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, poseł na Sejm RP Marek Suski, ojciec Gwardian Zdzisław Tokarczyk, przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Tomasz Pietrucha, starosta przysuski Marian Niemirski, wójtowie i przedstawiciele samorządów sąsiednich gmin należących do Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy razem", dyrektor SPZOZ w Nowym Mieście Joanna Czerwińska oraz licznie zebrani zainteresowani mieszkańcy.

 

Marszałek Senatu RP podziękował ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za przyjęcie zaproszenia. Mówił również o tym, że jednym z głównych zadań obecnego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Działania w zakresie obronności Polski prowadzone są w ramach struktur NATO. Podkreślił, że rządzący i współrządzący myślą przede wszystkim o Polsce i pracują na rzecz Ojczyzny. Marszałek Karczewski wyraził ubolewanie, że w związku z zakończeniem rządów partii Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku nie udało się stworzyć ciekawego projektu jakim było miasteczko filmowe, które znacznie wpłynęłoby na rozwój regionu. Niestety przejęcie władzy prze koalicję PO – PSL uniemożliwiło realizację tej inwestycji.


Na początku swojego wystąpienia Minister Antonii Macierewicz z przykrością stwierdził, że teren lotniska jest w ruinie, do czego niestety doprowadziło zaniechanie poprzednich władz..  Przez wiele lat nowomiejskie lotnisko pełniło bardzo istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa Polski, a opuszczenie tej placówki ma konsekwencje ogólnonarodowe. Decyzje dotyczące funkcjonowania i struktur Polskich Sił Zbrojnych, podejmowane przez poprzednie władze były skrajnie nieodpowiedzialne. Minister podziękował zebranym za oddane w 2015 roku głosy na obecny rząd. Według niego decyzja podjęta na karcie do głosowania jest decyzją o przyszłości narodu. Najważniejszy jest interes Polski – podkreślił. Polska może być bogata, bezpieczna i wielka, bo ma ku temu potencjał.

 

Następnie Antoni Macierewicz poinformował o decyzjach Ministerstwa Obrony Narodowej co do przejęcia terenów lotniska wojskowego w Nowym Mieście od Agencji Mienia Wojskowego przez resort. Oznacza to między innymi włączenie nieruchomości do zasobu ministerstwa, przejęcie wszelkiej administracji oraz kosztów utrzymania, odtworzenie podstawowej gotowości eksploatacji. Część lotniskowa ma zostać przystosowana do obsługi statków powietrznych o napędzie turbośmigłowym, część koszarowa i techniczna do eksploatacji przez jednostki obrony terytorialnej, wojska specjalne i siły powietrzne. Planowana jest również część szkoleniowa ze stworzeniem nowoczesnego ośródka szkolenia dla jednostek obrony terytorialnej, sił specjalnych oraz sił powietrznych, obrony przeciwlotniczej i wojsk radiotechnicznych. Nastąpi rejestracja w rejestrze lotnisk wojskowych, wykonane zostaną niezbędne roboty budowlane i porządkowe. Wydzielona zostanie także część dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Docelowo część terenu zostanie przejęta na trwałe w zarząd Szkoły.


Termin realizacji przedsięwzięcia w założeniach Ministerstwa Obrony Narodowej to 2017 rok.


Planowane zmiany i inwestycje wpłyną pozytywnie na rozwój całego regionu w wielu aspektach oraz będą miały istotne znaczenie dla bezpieczeństwo państwa.