Briefing Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przed trzecim dniem 27. posiedzenia Senatu

brie18 października 2016 roku rozpoczął się trzeci dzień 27. posiedzenia Senatu RP. Przed obradami odbyła się konferencja prasowa Marszałka Stanisława Karczewskiego.

 

Marszałek poinformował media o decyzji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz Konwentu Seniorów o wykluczeniu wicemarszałka Bogdana Borusewicza z prowadzenia obrad Senatu ze względu na to, że jego ewentualne decyzje mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania izby. Wicemarszałek zostało decyzji powiadomiony.

 

Przerwa w obradach zarządzona przez wicemarszałka Borusewicza została decyzją Marszałka Karczewskiego skrócona do dnia 18 października po wnikliwym zapoznaniu się z opinią prawników oraz zgodna ze zdrowym rozsądkiem. Postępowanie to jest zgodne z regulaminem, gdzie jest zapisane, że marszałek Senatu RP czuwa na terminowością posiedzeń.

 

Marszałek poinformował, że nie uczestniczył w obchodach 30. rocznicy powstania Trybunału Konstytucyjnego, ze względu na to, że było to wydarzenie bardziej polityczne niż skoncentrowane na celebrowaniu jubileuszu.

 

Jeden z dziennikarzy poprosił o komentarz w sprawie odbywającej się wcześniej tego dnia konferencji prasowej prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Wiceministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego, na której został przedstawiony projekt ustawy o powołaniu Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji gruntów w Warszawie. W ocenie Marszałka jest to bardzo dobry krok prowadzący do oceny błędów, które zostały popełnione i rozwiązanie, aby w przyszłości nie dopuścić do tak skandalicznych wydarzeń jak miały do tej pory miejsce.

 

Na zakończenie Marszałek Senatu RP ocenił, że trwające wystąpienie prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, które powinno dotyczyć informacji na temat działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku w istocie jest polityczne, odbiega od założeń punktu posiedzenia.

 

Obejrzyj cały briefing Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

 

Źródło/Foto/Video: Senat RP