XVII Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy

l1eUwmOfZlOY5YVUlA1d6W Bernie w dniach 20 - 21 października 2016 r. odbyło się XVII Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy, w którym udział wziął marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

 

 

 

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był kwestiom bezpieczeństwa w Europie oraz sposobom przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu.

 

Po przedstawieniu sposobu funkcjonowania szwajcarskiego parlamentu, otwierający spotkanie przewodniczący szwajcarskiej Rady Katonów Raphael Comte, omówił sposób, w jaki rządzący zapobiegają terroryzmowi. Na wniosek Rady Kantonów zmieniono m.in. akty prawne dotyczące funkcjonowania służb specjalnych, przenosząc uprawnienia z działań centralnych na lokalne. Daje to szanse na skuteczniejsze i szybsze reakcje w razie jakichkolwiek zagrożeń.

 

Z kolei Gerard Larcher, przewodniczący francuskiego Senatu zaprezentował szereg rozwiązań, jakie Francja zastosowała zarówno po zamachach w Paryżu, w Nicei, jak i po zamieszkach w największych miastach. Oprócz działań prewencyjnych, np. przeformatowaniu sposobu działania poszczególnych służb, czy powołania specjalnych oddziałów gwardii, Senat 14563342 1175523662514012 4855205408806673186 nFrancji, we współpracy z izbą niższą, rządem, prezydentem i przede wszystkim władzami lokalnymi wprowadził zmiany w prawie, pozwalające na zdecydowane działania władz i służb w momencie zdiagnozowanego zagrożenia terrorystycznego. Ograniczając znaczenie prawa obywatelskiego, Senat chciał maksymalnie wzmocnić bezpieczeństwo swoich obywateli. "Sądzę, że walka z terroryzmem będzie bardzo długa" - zakończył swoją prezentację Gerard Larcher.

 

Głos w dyskusji zabrała także Walentyna Iwanowna Matwijenko, przewodnicząca Rady Federacji Rosyjskiej. "Terroryzm to największe niebezpieczeństwo, jakie wisi nad całą ludzkością po II wojnie światowej. Aby go zwalczać wszyscy musimy mieć wspólne cele" - powiedziała Matwijeko. Zwróciła uwagę na fakt, że dzisiejsze działania antyterrorystyczne Rosji są zgodne z prawem międzynarodowym, a wynikają wyłącznie z woli narodu. Odpowiadając na pytanie, skąd się wziął tak radykalny terroryzm, stwierdziała, że jedną z przyczyn są międzynarodowe ingerencje w działania zmierzające ku zmianom w - często innych kulturowo - krajach. Jednocześnie, według Matwijenko, należy respektować prawo każdego kraju do określenia własnej drogi, wyboru własnych władz i podejmowania samodzielnych decyzji. Przewodnicząca Rady przedstawiła przedstawicielom europejskich senatów, jak aktualnie przebiegają działania Rosji w Syrii. Na koniec wezwała wszystkie kraje do przestrzegania prawa, deklarując współpracę i dialog ze wszystkimi, którzy mają wspólne z Rosją cele w walce z terroryzmem.

 

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania, do problemu bezpieczeństwa w Europie i wspólnego działania w walce z terroryzmem odnieśli się także: przewodniczący Senatu Republiki Włoch - Pietro Grasso, przewodniczący Senatu Hiszpanii - Pio Garcia-Escudero i przewodnicząca Pierwszej Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów - Ankie Broekers-Knol.

W czasie wizyty w Szwajcarii Stanisław Karczewski spotkał się także z dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu oraz przewodniczącym Fundacji Libertas wspierającej muzeum Germanem Ritzem. Muzeum, ktorego początki sięgają 1870 roku, zostało założone przez polskiego emigranta Władysława hr. Broël-Platera. Dokumentuje ono wielowiekową historię związków polsko-szwajcarskich, a także skutecznie promuje, na terenie Szwajcarii, polską kulturę i historię.

 

14725646 1175523642514014 1726107985897945037 nMarszałek odwiedził także Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, miejsce, w którym Tadusz Kościuszko spędził swoje ostatnie lata życia, i w którym zmarł w 1817 roku. Następnie, w pobliskim Zuchwilu, złożył wieniec pod pomnikiem grobowym Tadusza Kościuszki i zapoznał się z historią kaplicy wybudowanej w tym miejscu w 1940 roku przez - internowanych w Szwajcarii - żołnierzy II Dywizji Strzelców Pieszych.

 

W drugim dniu pobytu w Bernie Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącymi senatów Trójkąta Weimarskiego, wziął udział w debacie,odbywającej się w ramach spotkania Stowarzyszenia Sentów Europy, na temat roli senatu w parlamentarnym podejmowaniu decyzji, a także w Vevey - w mieście w którym zmarł Henryk Sienkiewicz - z miejscową Polonią.

 

Stowarzyszenie Senatów Europy zrzesza drugie izby parlamentów 15 państw europejskich. Spotkania na szczeblu przewodniczących izb odbywają się od 2000 r. przynajmniej raz w roku. Celem Stowarzyszenia jest zacieśnianie więzi między parlamentami Europy, promocja dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej, a także wzmacnianie europejskiej świadomości i tożsamości.

 

14650640 1175524059180639 7824147087987685710 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obejrzyj wystąpienie Marszałka Stanisława Karczewskiego w Bernie

 

Źródło/Foto/Video