Jubileuszowe spotkanie senatorów II kadencji

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 1093W Senacie 28 listopada 2016 r. odbyło się jubileuszowe spotkanie senatorów II kadencji. 25 listopada 2016 r. minęło 25 lat od pierwszego posiedzenia Izby, powołanej w wyniku wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 r.

 

Przed spotkaniem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych senatorów tej kadencji, m.in. marszałka Augusta Chełkowskiego i wicemarszałka Józefa Ślisza.

 

Senatorowie spotkali się z marszałkiem Stanisławem Karczewskim i wicemarszałek Marią Koc. Wysłuchali krótkiego rysu historycznego o tamtych latach, przedstawionego przez historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego. Wspominali swoją pracę i wydarzenia z okresu sprawowania mandatu, a także odnieśli się do obecnej sytuacji politycznej w kraju. Podczas spotkania zaprezentowano skrót wywiadu filmowego z senator Dorotą Simonides, 1 z 9 wywiadów z senatorami II kadencji, przygotowanych w ramach Archiwum Historii Mówionej Senatu.

 

Jak mówił marszałek Stanisław Karczewski, spotkanie ma charakter sentymentalny, ale jest też okazją do przypomnienia nieodległej historii, a jednocześnie do rozmowy o naszej teraźniejszości, o tym, co ważne dla kształtowania polskiej demokracji i istotne dla zwiększenia roli Senatu w polskim systemie konstytucyjnym. Mimo zmieniających się uprawnień drugiej Izby nadal decyduje się w niej o wielu ważnych sprawach, niezwykle potrzebne i dobre okazują się senackie poprawki. Za niezwykle istotny marszałek uznał powrót do Senatu obecnej, IX kadencji środków finansowych na opiekę nad Polonią i Polakami. Nawiązując do swojego senatorskiego doświadczenia, wyraził przekonanie, że to właśnie senatorowie decydują o znaczeniu i miejscu Senatu. Przypomniał, że na temat drugiej Izby parlamentu w debacie publicznej ścierają się różne poglądy, pojawiają się nawet populistyczne głosy o jego likwidacji. „Myślę, że nasza senatorska działalność była i jest głosem za jego dalszym działaniem" – przekonywał. Jak mówił, jego ambicją jest, aby Senat był coraz mocniejszy, aby odgrywał coraz większą rolę, „chcemy, żeby wyszedł z cienia Sejmu".

 

Jak ocenił marszałek, ważnym wydarzeniem dla historii Senatu II kadencji było uchwalenie tzw. małej konstytucji. „Po raz pierwszy w ustawie rangi konstytucyjnej stwierdzono, że Sejm oraz Senat są równoprawnymi, najwyższymi organami władzy ustawodawczej" – przypomniał.

 

Wicemarszałek II kadencji Alicja Grześkowiak podkreśliła, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, uświadomiła l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 0894sobie, jak trudna i zróżnicowana była to kadencja. Działało wówczas aż 14 klubów parlamentarnych. Mimo różnic politycznych każdy z senatorów II kadencji chciał działać na rzecz dobra Polski. „Dzisiaj wspominam to ze wzruszeniem" – podkreśliła. Przyznała jednocześnie, że trudno było senatorom II kadencji dojść do zgody w najbardziej zasadniczych kwestiach. „Nie zawsze nam się wszystko udawało, ale myślę, że możemy być dumni, że przez te niecałe 2 lata kadencji robiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby pracować dla dobra Polski, nawet, jak się różniliśmy" – mówiła Alicja Grześkowiak.

 

W związku z jubileuszem Kancelaria Senatu przygotowała publikację „Senat i senatorowie II kadencji 1991–1993".

Wybory parlamentarne 27 października 1991 r. po raz pierwszy po II wojnie światowej były całkowicie wolne i wyłoniły Sejm I kadencji i Senat II kadencji. Odbyły się w atmosferze ostrej walki politycznej w ramach obozu solidarnościowego, nazywanej „wojną na górze", która ujawniła liczne konflikty ideowe i personalne. Senat II kadencji był reprezentacją różnych opcji i nurtów politycznych, funkcjonujących na ówczesnej scenie politycznej, zarówno lewicowych i centrowo-liberalnych, jak i prawicowych. Na 100 wybranych przedstawicieli Izby wyższej 70 zostało senatorami po raz pierwszy. Na marszałka Izby wybrano Augusta Chełkowskiego oraz 3 wicemarszałków: Alicję Grześkowiak, Andrzeja Czapskiego i Józefa Ślisza. II kadencja Senatu zakończyła się 31 maja 1993 r., w dniu wejścia w życie zarządzenia prezydenta Lecha Wałęsy w sprawie rozwiązania Sejmu.

 

Źródło/Foto: Senat RP