Marszałek Stanisław Karczewski w wywiadzie dla "Gazety Jabłonka"

karczewski fbMarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w wywiadzie dla grójeckiej "Gazety Jabłonka": Kolejne obietnice wyborcze spełnione. Wyższa kwota wolna od podatku i obniżenie wieku emerytalnego.

 

R: Panie Marszałku, w minionym tygodniu parlament przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowela wprowadza zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 6,6 tys. zł rocznie. Co to oznacza dla Polaków?


S. K. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 roku kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie z obowiązujących obecnie 3 089 zł do 6600 zł. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty nie zapłacą podatku. W przedziale dochodów pomiędzy 11 000 zł rocznie,a 85 528 zł wyniesie tyle, co obecnie. Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku. Przyjęcie tej ustawy uważam za duży sukces, ponieważ szczególnie trzeba wspierać i pomagać tym, którzy w wyniku transformacji nie odczuli poprawy jakości życia.


R: Opozycja zarzuca parlamentarzystom z Prawa i Sprawiedliwości zbyt szybkie tempo procedowania tej ustawy oraz twierdzi, że kwota ta jest zbyt niska i powinna wynieść 8 tys. zł dla wszystkich.


S.K. Tempo procedowania było szybkie, ale ustawa ta musiała zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada tak, aby przepisy mogły wejść w życie już od początku przyszłego roku. Tego dnia upływał termin wskazany przez Trybunał Konstytucyjny jako obowiązujący dla zmiany przepisów. Przypomnijmy, że Trybunał orzekł, że brak waloryzacji dotychczasowej kwoty w wysokości 3089 zł jest niezgodny z konstytucją. Proszę zauważyć, ze poprzednie rządy koalicji PO-PSL miały wiele lat na zwiększenie tej kwoty, a przez to poprawienie jakości życia najuboższych, ale nie zrobiły tego. Teraz wprowadzone przez nas zmiany są krytykowane, a podnoszonym argumentem jest wysokość kwoty. Pamiętajmy także, że ustawa ta to pierwszy etap zmian. Według umowy z wyborcami, którą zawarliśmy w czasie kampanii przedwyborczej mamy jeszcze trzy lata na zrealizowanie wszystkich zobowiązań.


R: W mediach rozpoczęła się gorąca dyskusja po wypowiedzi premiera Piotra Glińskiego, który w sposób bardzo emocjonalny skrytykował Telewizję Publiczną za jakość prezentowanych informacji o działalności organizacji pozarządowych. Jak Pan skomentuje te słowa?


S.K. Wystąpienie pana premiera Piotra Glińskiego to jego prywatna opinia, do której każdy ma prawo. Natomiast istnieje potrzeba pewnych zmian w prawodawstwie, które pozwoli na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza na wsiach, gdzie funkcjonuje zbyt mało stowarzyszeń i organizacji. Ten temat jest mi szczególnie bliski, ponieważ przewodniczę Parlamentarnemu Zespołowi Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. Poza tym dla Senatu niezwykle ważne są kwestie opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą a środki finansowe są przekazywane do tych środowisk właśnie poprzez organizacje pozarządowe działające w Polsce.


R: Z racji pełnionej funkcji Marszałka Senatu odbywa Pan wiele wizyt zagranicznych. Ostatnio, wraz z delegacją, był Pan w Kenii. Była to owocna wizyta?


S. K. Była to okazja by porozmawiać z wieloma przedstawicielami tamtejszej administracji, w tym z ministrem rolnictwa i wiceminister spraw zagranicznych, o współpracy Polsko-Kenijskiej. Kenia jest państwem stale rozwijającym się, a Polska ma w tym swój udział. Umowa o pomocy wiązanej pomiędzy naszymi krajami jest w trakcie realizacji i już wkrótce kenijscy rolnicy będą mogli korzystać z polskich urządzeń do schładzania mleka. Mam nadzieję, że kolejne zgłoszone przez ministra rolnictwa zapotrzebowania na sprzęt – m.in. silosy zbożowe i systemy nawadniania także będą pochodzić z Polski. Doceniam także dotychczasową współpracę naszych krajów na polu edukacji i widzę możliwości jej dalszego rozwoju. Zgłoszone przez kenijską stronę potrzeby edukacji medycznej w Polsce studentów z Kenii przekażę ministrowi zdrowia oraz minister edukacji. Z wizyty płynie dużo pozytywnych sygnałów o ogromnym potencjale współpracy również na innych płaszczyznach. Mam nadzieję, że uda się go wykorzystać z obopólną korzyścią.


R: Wracając do spraw krajowych, kilka tygodni temu odbył się w Jasionce koło Rzeszowa Kongres 590. Nazwa wydarzenia pochodzi od kodu kreskowego, którym oznaczone są polskie produkty. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przedstawił ważną dla przedsiębiorców „Konstytucję dla biznesu".


S. K. Pan wicepremier Mateusz Morawiecki realizuje politykę Prawa i Sprawiedliwości, która zakłada dbałość o rozwój polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców i zwiększenie produkcji wysokiej jakości towarów.


„Konstytucja dla biznesu" przewiduje wiele ułatwień, dzięki którym przedsiębiorcy będą mieli zwiększone możliwości rozwoju swoich firm. Obecnie wiele osób prowadzących działalność narzeka na nie do końca jasne zapisy prawne. Po wprowadzeniu w życie założeń Konstytucji zmniejszona zostanie biurokracja, zlikwidowany numer REGON. Bardzo istotna będzie też zasada brzmiąca: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" oraz zasada pewności prawa gwarantująca, że raz przyjęta interpretacja prawa nie będzie przez urzędy zmieniana, a także „ulga na start" dla początkujących przedsiębiorców. W postępowaniach administracyjnych obowiązywać będzie domniemanie niewinności.


R: Kolejna obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości spełniona. Obniży się podwyższony w 2012 roku wiek emerytalny. Tymczasem opozycja zdaje się sugerować, że dla rolników ten czas pracy zostanie wydłużony.


S. K. Hasła głoszone przez opozycję są zupełnie nieprawdziwe. W zeszłym tygodniu w Senacie została omówiona ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wywodząca się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja obniża od 1 października 2017 r. wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Tym samym następuje odwrót od reformy wprowadzonej przez rząd koalicji PO-PSL, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Nowelizacja obejmuje zarówno osoby pobierające świadczenie emerytalne z ZUS jak i KRUS. Oznacza to, że rolnicy również będą mogli przejść na emeryturę wcześniej niż przewidywało to prawo wprowadzone przez poprzednią władzę.


R: W mediach ukazała się niezwykle ciekawa wiadomość. Na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu utworzony zostanie kierunek lekarski. Czy to prawda?


S. K. Ministerstwo Zdrowia pozytywnie zaopiniowało projekt utworzenia takiego kierunku na radomskiej uczelni. Niezbędna jest jeszcze zgoda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to pierwszy nabór studentów może rozpocząć się już w przyszłym roku. Borykamy się z brakiem personelu medycznego, potrzeba zdecydowanie więcej lekarzy
i wzmocnienia kadry w szpitalach na terenie całego byłego województwa radomskiego. Studenci medycyny będą mogli odbywać praktyki czy staże w radomskich placówkach, będzie też lepsza baza i aparatura, która wykorzystywana będzie do badań.


R: Panie Marszałku, przez ostatnie cztery lata organizował Pan dla młodzieży konkurs wiedzy historycznej pt.: „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć." Czy planuje Pan kolejną edycję?


S. K. Tak, w przyszłym roku odbędzie się już V edycja konkursu. Już teraz pragnę zaprosić wszystkie zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne z powiatów grójeckiego, białobrzeskiego, przysuskiego, kozienickiego do wzięcia w nim udziału. Inicjatywa ta ma na celu zainteresowanie młodzieży tematem polskiego powojennego podziemia komunistycznego. Coraz większa liczba uczniów chcących przystąpić do tego konkursu świadczy o tym jak ważna jest dla nich historia Polski. Tradycyjnie na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, w tym wycieczki do Brukseli. Szkoły mogą zgłaszać chęć uczestnictwa do 31 grudnia br. Etap szkolny odbywać się będzie po feriach, a rozstrzygnięcie nastąpi pod koniec marca.


R. Bardzo dziękuję za rozmowę.


S.K. Ja również bardzo dziękuję.


Redaktorka