Konferencja w Senacie poświęcona problemom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 5522W Senacie 7 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja „Zdrowie, Aktywność, Konstruktywność. Wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych", zorganizowana przez marszałka Stanisława Karczewskiego wspólnie z przewodniczącym Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się prof. Bolesławem Samolińskim i prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robertem Kwiatkowskim.

 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, utrzymywanie przez nich zdolności do pracy, a także partnerstwo osoby niepełnosprawnej, lekarza i pracodawcy to najważniejsze elementy systemu wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób cierpiących na choroby przewlekłe i osób niepełnosprawnych - o tym dyskutowano.

 

Otwierając senackie spotkanie, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że dzięki nowym technologiom rzeczywistość zmienia się na korzyść osób niepełnosprawnych. Nadal jednak problem ich aktywizacji jest niezwykle ważny. Dlatego potrzebne jest nie tylko wsparcie obywatelskie, ale także podejmowanie odpowiednich działań przez państwo.

 

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że mimo iż osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak pełnosprawne, to ich możliwości są jednak ograniczone. „Jakość życia osób niepełnosprawnych w ostatnich 30 latach istotnie się zmieniła. Kiedyś walczyliśmy, aby takie osoby mogły pracować. Teraz mówimy o tym, aby ta praca była dobra, aby jakość życia tych osób też była dobra" – dodał. Zwrócił też uwagę na proces deinstytucjonalizacji opieki i wspierania osób niepełnosprawnych.

 

Przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się prof. Bolesław Samoliński omówił prowadzony przez koalicję program „Konstruktywni. Zdrowi–Aktywni–Konstruktywni", którego celem jest analiza wpływu chorób przewlekłych o podłożu mięśniowo-szkieletowym na obciążenia budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej.

 

Z kolei prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkowski wskazał na problemy l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 5564związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. W Polsce pracuje zaledwie 24% takich osób (w administracji państwowej 3%), a w krajach UE – 45%. W jego opinii należy stworzyć system przyjazny zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a pracodawca nie powinien ponosić wszystkich kosztów z tym związanych.

 

Zdrowotne i społeczne skutki niepełnosprawności i niepełnej sprawności na przykładzie chorób reumatoidalnego i łuszczycowego zapalenia stawów przedstawiła przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii prof. Brygida Kwiatkowska. Jak mówiła, na przewlekłe choroby zapalne uwarunkowane immunologicznie chorują najczęściej osoby w wieku 26–50 lat, czyli w wieku produkcyjnym. Z tego powodu bardzo często nie pracują, a współistniejące z tymi schorzeniami choroby, np. nowotworowe, sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy depresja, są przyczyną przedwczesnych zgonów. Podkreśliła, że opuszczaniu rynku pracy przez takie osoby może zapobiec wczesne wykrycie choroby, skuteczne leczenie i utrzymanie sprawności, dobra współpraca z pracodawcą, a także dostosowanie warunków pracy do możliwości chorego. O kosztach pośrednich przewlekłych chorób zapalnych mówiła natomiast prezes Stowarzyszenia CEESTAHC Magdalena Władysiuk.

 

Obejrzyj briefing Marszałka Stanisława Karczewskiego przed konferencją

 

Źródło/Foto/Video:Senat RP