Jubileusz 50-lecia Szkoły Specjalnej w Grójcu

14522693 1235611563171888 3678961028023288956 n"Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny, (...) nierówni potrzebują siebie." - ta myśl pochodząca z jednego z wierszy ks. Jana Twardowskiego była mottem uroczystości 50-lecia Szkoły Specjalnej w Grójcu.

 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Miłosierdzia Bożego celebrowaną przez Metropolitę Częstochowskiego Arcybiskupa Wacława Depo.


Następnie w szkole odbyły się główne uroczystości, w których udział wzięło wielu zaproszonych gości, między innymi: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, starosta powiatu grójeckiego Marek Ścisłowski wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia Agnieszką Bilską, radni powiatowi, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, władze samorządowe sąsiednich gmin, dyrektorzy szkół z powiatu grójeckiego, emerytowani pedagodzy i inni.


Marszałek Stanisław Karczewski wręczył pani dyrektor Ewie Mąkosie, wraz z serdecznymi gratulacjami oraz życzeniami wszystkiego najlepszego na kolejne lata, reprtint Konstytucji 3 maja z 1791 roku oraz medal senacki. Senat Rzeczpospolitej Polskiej ufundował również dla szkoły tablicę interaktywną.


Zgromadzeni na uroczystości mieli przyjemność obejrzeć prezentację multimedialną pt.: „Z przeszłości w przyszłość" przedstawiającej historię szkoły oraz krótkie lecz niezwykle wzruszające występy uczniów.


Pierwszy rok szkolny w szkole specjalnej w Grójcu to lata 1966/67. Natomiast 1970 roku utworzono również Zasadniczą 15380274 1235611786505199 7650698510208517242 nSzkołę Specjalną. W 2009 roku zespół szkół otrzymał imię ks. Jana Twardowskiego przyjmując jako misję słowa patrona „Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny" . Obecnie uczniowie głęboko upośledzeni objęci są zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w punkcie filialnym w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Od 2010 roku funkcjonuje Filia nr 1 w Bądkowie gdzie uczą się najmłodsi z klas 0 - 3. W 2011 roku powstała Filia nr 2 w Nowej Wsi, która organizuje nauczanie na wszystkich etapach edukacyjnych z każdym rodzajem niepełnosprawności. Łącznie w szkole naukę pobiera prawie 200 dzieci.