Nocna i świąteczna pomoc lekarska wraca do szpitala w Nowym Mieście.

Po ukazaniu się zarządzenia prezesa NFZ w sprawie NPL, w grudniu 2010 r., oczywistym było, iż głównym celem tej decyzji jest dążenie do ograniczenia liczby ośrodków świadczących nocną i świąteczną pomoc lekarską. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych niemal o połowę zmniejszono liczbę tych świadczeniodawców w całej Polsce. Na lodzie zostało m.in. Nowe Miasto nad Pilicą i Warka. W całym powiecie grójeckim tylko jeden oferent miał świadczyć tę pomoc.

 

Natychmiast podjąłem interwencję senatorską u prezesa NFZ i dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W wyniku kilku spotkań i rozmów doszło do ustaleń, które zagwarantowały przywrócenie do szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. W moje interwencje zaangażowała się dyrekcja szpitala oraz samorządowcy.

 

Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem przeczytałem na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy informację, że do przywrócenia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej doszło w wyniku działań samorządowców i dyrekcji. Całkowicie pominięto moją skromną osobę, mimo, że to właśnie z mojej inicjatywy doszło do spotkań w NFZ. Prowadziłem również korespondencję w tej sprawie, a o wszystkich ustaleniach na bieżąco informowałem zarówno dyrekcję, jak i władze Nowego Miasta nad Pilicą.

 

Takie wybiórcze przedstawianie sprawy jest czystą manipulacją, dezinformacją i wprowadza w błąd mieszkańców. Podważa rzetelność i uczciwość władz lokalnych. Mam nadzieję, że zaplanowane na dziś spotkanie pani burmistrz z mieszkańcami na temat prawidłowej komunikacji zaowocuje. Liczę, że w końcu coś się zmieni i podjęte zostaną próby porzucenia dotychczasowych form porozumiewania się oraz przepływu informacji na linii władza samorządowa -mieszkańcy gminy. Oby wypracowane w ramach tego spotkania ustalenia i poczynione spostrzeżenia były dla władz Nowego Miasta asumptem do niezbędnych zmian w tym zakresie.

 

Choć dla mnie najważniejsze jest, że udało się pomyślnie rozwiązać ten problem i szpital znowu świadczyć będzie nocną i świąteczną pomoc lekarską, to nie potrafię pogodzić się z tak zaciętą, cyniczna i bezwzględną grą polityczną. Gdybym myślał w tych kategoriach, nigdy nie podejmowałbym się interwencji w sprawach dotyczących Nowego Miasta, aby nie sprzyjać samorządowcom z innej opcji politycznej. Na szczęście nie każdy myśli w tak zaściankowy sposób. Dla mnie Nowe Miasto, powiat grójecki, mój region wyborczy są ważniejsze niż polityczne zagrywki i uważam, że takie priorytety powinni mieć wszyscy politycy, zwłaszcza ci na szczeblu samorządowym.