Program Prawa i Sprawiedliwość powraca do idei miasteczka filmowego!

W niedzielę 19 czerwca prezes Jarosław Kaczyński zaprezentował program mojej partii. Prawo i Sprawiedliwość jest jedynym ugrupowaniem, które przedstawiło tak kompleksowy program na cztery miesiące przed wyborami.

W ogólnych zarysach nawiązuje on do programu „POLSKA SOLIDARNA", przyjętego w 2009 r. podczas kongresu PiS w Krakowie. Nacisk był w nim położony na wspieranie równych szans wszystkich grup społecznych i patriotyzm gospodarczy. Według nowego programu partii, priorytetami mają być rozwój samorządności w Polsce i wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Program zawiera bardzo dużo ważnych postulatów i założeń. W zakresie służby zdrowia przewiduje przede wszystkim powrót do finasowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa, utworzenie sieci szpitali, większy nacisk na promocję zdrowia publicznego, wzmocnienie instytucji lekarza rodziny, a także informatyzację służby zdrowia. Duża część programu dotyczy młodych adeptów medycyny. Jesteśmy bezwzględnymi zwolennikami przywrócenia stażu podyplomowego i ułatwień w zdobywaniu specjalizacji. Program jest bardzo nowoczesny i postępowy. Zakłada promowanie innowacyjnych metod diagnostyki i terapii.

 

Szczególnie cieszy mnie, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło powrócić do idei miasteczka filmowego. W rozdziale „Kultura i media" jasno określa się cele na najbliższe lata. Kinematografia ma stać się jedną z najważniejszych dziedzin kultury wspieranych przez państwo. W budowie miasteczka filmowego widzimy szansę na poprawę warunków produkcji polskich filmów oraz przyciągnięcie producentów zagranicznych, którzy dziś zostawiają duże pieniądze u naszych sąsiadów. Jeszcze bardziej zyska region, w którym owa inwestycja zostanie zrealizowana. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory zrobię wszystko żeby miasteczko filmowe powstało w Nowym Mieście nad Pilicą, tak jak było zakładane w 2006 roku. Przypomnę tylko, że to obecnie rządząca koalicja PO i PSL wycofała się z tego kluczowego dla nas projektu.

 

Ten program daje nadzieję wszystkim mieszkańcom naszego regionu, dla których miasteczko filmowe byłoby ogromną szansą na rozwój i zmianę!

 

Przeczytaj nowy Program Prawa i Sprawiedliwości. (PDF 2,25MB)