Rola i miejsce Pielęgniarki i Położnej w nowoczesnej służbie zdrowia

IMG 371412 maja w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się debata  pt.: „Rola i miejsce Pielęgniarki i Położnej w nowoczesnej służbie zdrowia”. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik otworzył wystawę pt.: „Pielęgniarki w habitach",

przygotowaną przez zespół Głównej Biblioteki Lekarskiej pod kierunkiem dr. Wojciecha Giermaziaka, dyrektora placówki. Ekscelencja przypomniał słowa Ojca Świętego, Jana Pawła II o mierze człowieka, którą poznaje się miarą jego serca. - Zarówno w swoim imieniu, jak i tych wszystkich, którym służycie, dziękuję za waszą pomoc. Myślę, że jak wszyscy tu zgromadzeni, życzę wam wielu sił i wytrwałości w poświęceniu, jakie podejmujecie. I żeby zawsze spotykało się ono z wdzięcznością społeczeństwa - podsumował Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Marszałek Karczewski, pomysłodawca i współorganizator spotkania, podziękował dyrektorowi Biblioteki oraz Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia za przygotowanie wspaniałego wernisażu.Debata1

 

 

- Ta wystawa obrazuje pielęgniarkę kiedyś. Zmienił się jej wygląd, ale nie zmieniło się cierpienie pacjenta i rola pielęgniarki: niesienie pomocy
 choremu. Nasza praca wciąż wyglądają tak samo. Jeśli nie będzie zmian, niedługo zabraknie pielęgniarek i nie będzie kto miał opiekować się chorymi
- powiedziała Mariola Łodzińska, przewodnicząca ORPiP w Radomiu.

 

Wystawa i debata zostały zorganizowane z inicjatywy wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, przy współudziale senatora Wojciecha Skurkiewicza.  W uroczystości wzięło udział niemalże 300 osób, przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych, studentek wydziałów zdrowia, dyrektorów szpitali. Obecna była Pani Mariola Łodzińska – Przewodnicząca OIPiP w Radomiu, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno – Technologicznego w Radomiu oraz dr Agnieszka Saracen – wicedziekan, która brała również udział w debacie. W dyskusji wzięli udział: Anna Kwiecień – była wiceprezydent Radomia  ds. zdrowia, przedstawicielka środowiska pielęgniarek – Pani Justyna Fiołna, prof. dr hab. n.med. Krzysztof Bielecki. Zaproszenie przyjęli również poseł na Sejm RP Marek Suski, prezes NFZ Delegatury w Radomiu pan Andrzej Cieślik, Andrzej Kosztowniak – były prezydent Radomia oraz licznie dyrektorzy szpitali i ośrodków zdrowia z terenu byłego województwa radomskiego.

debata2Debata była niezwykle merytoryczna. Uczestnicy zwracali uwagę na problemy współczesnej służby zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca Mariola Łodzińska zaprezentowała dane, które pokazują rażące dysproporcje w zarobkach pomiędzy różnymi częściami kraju i zakładami, w zależności od organu założycielskiego. Mówiła również o tym, że alarmujący raport o sytuacji w środowisku, przedstawiony kilka lat temu ministrowi Arłukowiczowi, tak długo pozostawał bez reakcji, aż w końcu się zdezaktualizował. Profesor BieleckiP1040611 mówił, że „należy wrócić do tego co było”. Zapytał również obecne Panie czy żałują, że wybrały ten zawód. Nawet jedna ręka nie została podniesiona do góry.

 

Padło wiele ciepłych słów na temat pracy, którą wykonują pielęgniarki  i położne, profesjonalizmu z jakim oddają się codziennym obowiązkom. Zwracano przede wszystkim uwagę na zarobki, rażąco nieproporcjonalne do tak odpowiedzialnej i ciężkiej pracy. Wszyscy byli zgodni co do tego, że ta sytuacja wymaga natychmiastowej zmiany.

Marszałek Stanisław Karczewski mówił o tym, że niezbędne jest zwiększenie finansowania na służbę zdrowia, ponieważ „dziś młode pielęgniarki i położne wyjeżdżają do pracy za granicę, gdzie na początek otrzymują nawet czterokrotnie wyższe wynagrodzenie”. Podkreślał, że konieczne jest podniesienie roli pielęgniarek i położnych w całym systemie.

 


Obecne podczas spotkania Panie pielęgniarki i położne włączyły się do dyskusji. Z sali padały głosy niezadowolenia z powodu coraz częstszego zawierania tzw. „umów śmieciowych” debata4oraz pośrednictwa firm zatrudniających.  Mówiono o problemie zbiurokratyzowania pracy pielęgniarek i położnych, obciążania dokumentacją, zajmującą dużo czasu, który powinien być poświęcany pacjentom. Zwracano również uwagę na fakt, że pomimo aktywności izb oraz związków, zgłaszane postulaty nie są brane pod uwagę przez ministerstwo.

 

debata3Debata była długa, choć ze względu na wielość oraz złożoność spraw i problemów, nie jest zakończona. Jedną z konkluzji spotkania było, iż trzeba jak najwięcej debatować i rozmawiać, mówić głośno o problemach, aż w końcu zostaną podjęte stosowne działania.

 

Na koniec spotkania zaproszeni goście obejrzeli film „Bogowie” opowiadający o życiu i pracy śp. prof. Zbigniewie Religi. Po zakończeniu części oficjalnej goście udali się na poczęstunek.