Uroczyste obchody 75-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu.

ZSP GrójecW dniu 14 października 2015 roku odbyły się uroczystości związane z 75 – leciem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec" Grójec w Grójcu. Podziękowania za owocną działalność edukacyjno-wychowawczą dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy złożyła na ręce Pani Dyrektor Doroty Skalińskiej, w imieniu wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Pani Weronika Piwarska. Podczas uroczystości wielu nauczycieli i pedagogów zostało wyróżnionych przez dyrekcję za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną, niekiedy trudną pracę z młodzieżą.

Po części oficjalnej został zaprezentowane przez uczniów Szkoły przedstawienie słowno - teatralne, pokazujące jak zmieniło się nauczanie w szkołach od lat 40, kiedy powstała Szkoła, do czasów obecnych. Publiczność mogła wysłuchać wielu utworów wykonanych przez utalentowaną młodzież.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy obchodów zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor oraz poczęstowani okolicznościowym tortem.