Spotkanie Noworoczne z Korpusem Dyplomatycznym u Prezydenta Andrzeja Dudy.

spotkanienoworoczne u prezydentaW środę 13 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie noworoczne prezydenta Andrzeja Dudy z Korpusem Dyplomatycznym, w którym uczestniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W swoim przemówieniu skierowanym do zebranych gości, prezydent Andrzej Duda poruszył wiele istotnych i niezmiernie ważnych tematów dla polskiej polityki zagranicznej, dyplomacji oraz sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent powiedział , że - „dyplomacja dysponuje tu dwoma podstawowymi narzędziami. Pierwszym z nich jest prawo międzynarodowe. Drugim – być może mniej oczywistym, ale myślę że równie ważnym – wrażliwość i otwartość, z których wynika umiejętność zrozumienia kraju, gdzie realizowana jest misja dyplomatyczna". Podkreślił, że rok 2016 jest niezwykle istotny z punktu widzenia Polski w relacjach międzynarodowych. Czekają nas trzy ważne wydarzenia, których będziemy gospodarzem: Szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, na których będziemy zaszczyceni obecnością Ojca Świętego Franciszka oraz obchody 1050. rocznicy chrztu Polski. W swoim przemówieniu prezydent zwrócił uwagę, „że porządek międzynarodowy nie jest dziś trwale zabezpieczony. Nawet jeśli przytłaczająca większość państw pragnie żyć w pokoju, to jednak zdarzają się kraje przedkładające siłę ponad prawo, kraje które ignorują ograniczenia normatywne i dążą do osiągnięcia swoich celów na drodze konfliktów zbrojnych. Sytuacja ta wymaga aktywnego zaangażowania w działania zmierzające do obrony międzynarodowego ładu." Prezydent podkreślił, że w tym zakresie podstawowym zadaniem dyplomacji jest zapewnienie naszym krajom bezpieczeństwa. „W 2016 roku głównym zadaniem Polski w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego będzie dążenie do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego w związku ze Szczytem NATO w Warszawie." – powiedział prezydent. Zwrócił również uwagę, że „w interesie Polski leży wzmocnienie więzi pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonym, które pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem". Prezydent podkreślił również znaczenie Unii Europejskiej słowami: -„ Zależy nam na jedności Europy, bo ilekroć ta doświadczała podziałów, tylekroć Polacy boleśnie odczuwali ich konsekwencje. Dlatego Polska w 2016 roku nadal będzie aktywnym i odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej. Unii, która dba o traktatowe swobody, a każde z państw traktuje w ten sam sposób i nie stawia ponownie granic między krajami." Podkreślił, że Unia powinna być elastyczna, solidarna, i konkurencyjna gospodarczo, sprzyjająca indywidualnemu rozwojowi krajów członkowskich, w równym stopniu respektująca wolę swoich członków. W podsumowaniu ubiegłego 2015 roku prezydent powiedział, że przejdzie on do historii jako rok kryzysu migracyjnego. Zwrócił uwagę na fakt, że przyczyny tego kryzysu leżą poza granicami Unii Europejskiej i tam należy koncentrować wysiłki na rzecz jego rozwiązania. Andrzej Duda podkreślił również, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postrzega za swój szczególny obowiązek troskę o wszystkich Polaków, również tych żyjących poza granicami kraju.
Zapraszamy do obejrzenia całego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Obejrzyj.

 

Foto: Piotr Molecki.