Noworoczne spotkanie marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym.

W dniu 26 stycznia 2016 r. w Senacie RP odbyło się spotkanie noworoczne Marszałka Senatukorpus dypl 2 Stanisława Karczewskiego w korpusem dyplomatycznym.

 

Kryzys imigracyjny i zapewnienie bezpieczeństwa w Europie i świecie to według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego najważniejsze wyzwania na najbliższy rok i kolejne lata, stojące przed wspólnotą międzynarodową. Marszałek 26 stycznia 2016 r. spotkał się w Senacie z ambasadorami akredytowanymi w naszym kraju.

 

W ocenie marszałka bezpieczeństwo można zapewnić jedynie poprzez wspólne przeciwdziałanie zorganizowanej przemocy i próbom naruszenia integralności terytorialnej oraz aktom terrorystycznym.

W spotkaniu noworocznym z korpusem dyplomatycznym udział wzięli: wicemarszałkowie Senatu Maria Koc i Bogdan Borusewicz, minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, oraz senatorowie.

„Europa i świat stanęły przed trudnym egzaminem. Z jednej strony dziedzictwo Starego Kontynentu, gdzie prawa człowieka, bezpieczeństwo i poczucie sprawiedliwości stanowią wartości nadrzędne i zobowiązują do udzielenia pomocy potrzebującym tysiącom uchodźców, z drugiej zaś troska o własnych obywateli, nakazująca z dystansem podchodzić do kwestii imigrantów" – powiedział marszałek. Dodał, że kryzys uchodźczy doprowadził już do ostrych podziałów w Unii Europejskiej i w konsekwencji może zagrozić także trwałości strefy Schengen.korpus dypl 1

 

Marszałek podkreślił, że 2015 rok przyniósł zmiany w Polsce. Odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne, które w zasadniczy sposób zmieniły polską scenę polityczną, stały się ważnym sprawdzianem dotychczasowych działań polityków i partii politycznych. „Po raz pierwszy w historii polskiej demokracji jedno ugrupowanie zostało obdarzone mandatem społecznego zaufania, który pozwolił na samodzielne rządy. To wielki honor, ale także odpowiedzialność i wyzwanie" – powiedział marszałek.

 

Przypomniał o tragicznych wydarzeniach minionego roku - zamachach terrorystycznych m.in. w siedzibie tygodnika „Charlie Hebdo" i serii ataków 13 listopada ubr. w Paryżu. Mówił o wojnach i związanych z nimi tragediach setek tysięcy dorosłych i dzieci.

 

Marszałek powiedział, że okazją do rozmów o bezpieczeństwie będzie zaplanowany na 8 i 9 lipca br. w Polsce szczyt NATO. W ocenie marszałka to kluczowe wydarzenie w sferze bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na kwestie Ukrainy, dalszego przebiegu konfliktu z ISIS, zmiany strategii obronnej NATO, ale także wzmocnienia tzw. wschodniej flanki sojuszu.

W kontekście planów marszałek Karczewski mówił o Światowych Dniach Młodzieży w lipcu br., których gościem honorowym będzie Ojciec Święty Franciszek, i kwietniowych uroczystościach 1050. rocznicy Chrztu Polski, kiedy to odbędzie się nadzwyczajne, wyjazdowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu.

 

Marszałek zapowiedział większą aktywność polityczną i legislacyjną Senatu. Podkreślił, że wyzwaniem dla Senatu będzie wspólne działanie z Sejmem w sprawie wprowadzenia w życie pakietu ustaw dotyczących Polonii: ustawy o opiece nad Polonią i Polakami za granicą, nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o repatriacji. Poinformował, że sprawy związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą wracają do kompetencji izby wyższej.

 

korpus dypl 3Zaznaczył, że Senatowi zależy na dobrych kontaktach międzynarodowych. W związku z tym zamierza działać w ramach stałych delegacji: Trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy, dwustronnych zgromadzeń parlamentarnych: Polski i Litwy, Polski i Mołdawii, Polski i Ukrainy, Grupy Wyszehradzkiej, ale również w Stowarzyszeniu Senatów Europy i innych organizacjach międzyparlamentarnych. Wyraził przekonanie, że w tej kadencji kontynuowana będzie praca bilateralnych senackich grup parlamentarnych.

 Marszałek życzył ambasadorom, aby najbliższe miesiące obfitowały w pomyślne dla ich narodów wydarzenia.

 

Nuncjusz apostolski, dziekan korpusu dyplomatycznego, abp. Celestino Migliore, w imieniu ambasadorów akredytowanych w Warszawie, pogratulował marszałkowi Senatu wyboru na tę funkcję, a także wyboru wszystkim senatorom oraz nowemu Prezydium Senatu. Podkreślił, że ambasadorowie z uwagą odnoszą się do zachodzących w Polsce zmian.

 „Niech ten rok będzie czasem realizacji słusznych aspiracji tego Państwa i jego obywateli" – mówił nuncjusz apostolski. Złożył życzenia noworoczne marszałkowi, senatorom i pracownikom Senatu.

 

Wspomniał o wydarzeniach, które miały niedawno miejsce w Senacie: o wystawie „Insygnia Wolności" i Dniu Praw Człowieka. Wystawa nawiązująca do dwudziestej piątej rocznic przekazania z Londynu do Ojczyzny symboli władzy państwowej Drugiej Rzeczypospolitej była przypomnieniem wartości, jakimi są dla każdego człowieka wolność i suwerenność, natomiast Dzień Praw Człowieka obejmujący szeroką tematykę praw człowieka to sprawa niezmiernie ważna dla współczesnego państwa i jego obywatelskiego społeczeństwa.korpus dypl 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Michał Józefaciuk

Źródło: Senat RP