Premier Beata Szydło przekazała program "Rodzina 500+" Marszałkowi Sejmu

SzydłoProgram "Rodzina 500+" złożona przez Premier Beatę Szydło na ręce Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

"To jest bardzo ważny dzień dla rządu, polskiego parlamentu i dla mnie osobiście, bo mogę powiedzieć, że dotrzymałam danego słowa. A przede wszystkim to jest bardzo ważny dzień dla wszystkich polskich rodzin" – mówiła premier Szydło podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Dodała, że będzie to pierwszy tak kompleksowy program wspierający polskie rodziny.


Szerokie konsultacje społeczne

"Mam ogromną satysfakcję z tego, że w przygotowaniu tego projektu brały udział polskie rodziny" – stwierdziła premier. W ramach konsultacji odbyły się m.in. spotkania w różnych regionach Polski, uruchomiona została także dedykowana skrzynka e-mail. "To są wszystko ważne głosy" – mówiła premier i zaznaczyła, że dzięki temu program ma walor obywatelski.


Główne założenia programu „Rodzina 500 plus"

"Dziecko to jest najlepsza inwestycja w przyszłość" – mówiła premier Beata Szydło i poinformowała, że jeszcze dziś złoży projekt ustawy wprowadzającej program na ręce Marszałka Sejmu.

 

W zaakceptowanym przez rząd projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przewidziano wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko trafi do rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł z dzieckiem niepełnosprawnym. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat a drugie jest młodsze, to świadczenie wychowawcze na to młodsze dziecko będzie przysługiwało, jeśli spełnione zostanie kryterium dochodowe. Pieniądze będą wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Sposób jego wypłaty będzie wygodny dla rodziców lub opiekunów. Pieniądze będzie można odebrać np. w kasie urzędu miasta lub ośrodku pomocy społecznej albo złożyć dyspozycję przelewu na konto w banku. Nie będzie ono wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci.
Kompleksowa polityka prorodzinna

 

"Cel, który stawiamy sobie jako jeden z priorytetów to kompleksowa i systemowa polityka prorodzinna" – powiedziała premier Beata Szydło. Dlatego pierwszym krokiem jest rządowy program „Rodzina 500 plus". Ma on zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu ich większej liczby. Program jest traktowany jak inwestycja w rozwój polskich rodzin i element, który poprawi ich sytuację materialną oraz demograficzną w kraju.

Środki zainwestowane w rodzinę zwracają się z nawiązką dla gospodarki. Pieniądze z programu wydawane przez rodziny będą „pracowały" na rynku – zyskają księgarnie, sklepy spożywcze i odzieżowe, ośrodki sportowe i inne miejsca. To także więcej miejsc pracy, dla osób w nich zatrudnionych. Tym samym, program „Rodzina 500 plus" będzie pozytywnym impulsem do rozwoju gospodarczego kraju.
Program w liczbach

 

Rząd ocenia, że ze wsparcia skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, a nowe świadczenie otrzyma ponad 3,7 mln polskich dzieci. W 2016 r. na ten cel zostanie przeznaczone ponad 17 mld zł.

 

Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały zabezpieczone w budżecie państwa na 2016 r.

 

Źródło:KPRM

Foto: P.Tracz/KPRM