Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyjął ambasadora Kazachstanu.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl444112 lutego 2016 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyjął ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce Yerika Utembayeva. Rozmowy dotyczyły polsko-kazachskich kontaktów politycznych i gospodarczych.

Ambasador poinformował marszałka o preferencjach dla polskich inwestorów w Kazachstanie i o trwających przygotowaniach do organizowanych w Kazachstanie, w przyszłym roku wydarzeń o zasięgu międzynarodowym - do zimowej Uniwersjady w Ałmaty oraz Światowej Wystawy EXPO 2017 w Astanie, która odbędzie się pod hasłem „Energia przyszłości".

Ambasador podkreślił znaczenie współpracy międzyparlamentarnej i poinformował o pracach nad powołaniem Kazachsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej w kazachskim Mażylisie (niższa izba parlamentu). Podkreślił też, że kazachscy politycy są zainteresowani możliwością skorzystania z doświadczeń Polski w zakresie reformy samorządowej i bezpośrednimi kontaktami władz samorządowych obu krajów pod patronatem wyższych izb parlamentów.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4479

 

Rozmowy dotyczyły także mniejszości polskiej w Kazachstanie i planowanej wizyty marszałka Stanisława Karczewskiego w Kazachstanie, która odbędzie się na zaproszenie przewodniczącego kazachskiego Senatu Kasyma-Żomarty Tokajewa.

 

 

 

Źródło: Senat RP

Foto: Michał Józefaciuk