Marszałek Senatu spotkał się z ambasadorem Słowenii.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4518Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 16 lutego 2016 r. z ambasadorem Republiki Słowenii Robertem Krmelj. Podczas spotkania mówiono o współpracy politycznej i parlamentarnej.

 

W ocenie marszałka Senatu i ambasadora współpraca polsko-słoweńska polityczna i parlamentarna układa się bardzo dobrze. Rozmówcy wskazywali na ożywione kontakty polityczne na najwyższych szczeblach. Wyrazili nadzieję na dalszy rozwój współpracy parlamentarnej. Ambasador poinformował o istnieniu od 2014 r. w parlamencie słoweńskim Słoweńsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej.

 

Marszałek Karczewski poinformował gościa o bieżących pracach Senatu, a także o roli, jaką pełni Izba w opiece nad Polonią i Polakami za granicą.

Ambasador podkreślił, że w najbliższym czasie spodziewana jest wizyta prezydenta Polski w Słowenii i prezydenta Słowenii w Polsce. Nawiązał do zaproszenia jakie wystosował dla marszałka Senatu przewodniczący Rady Narodowej Mitja Bervar.

 

Marszałek potwierdził przyjęcie zaproszenia i powiedział, że wizyta ta odbędzie się na początku 2017 r.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4525

Ambasador zapowiedział obecność delegacji słoweńskiego parlamentu i obu przewodniczących izb parlamentu Słowenii na obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski w kwietniu 2016 r. w Poznaniu.

 

Rozmawiano także o zbliżającym się szczycie NATO w Warszawie, Dniach Młodzieży w Krakowie i wizycie Ojca Świętego.

 

Ambasador poinformował, że już ponad 1000 młodych Słoweńców zgłosiło chęć udziału w Dniach Młodzieży i nadal napływają nowe zgłoszenia ze Słowenii. Wspomniał, że Słowenia bardzo ciepło wspomina wizytę Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

Foto: Katarzyna Czerwińska