Marszałek Senatu: mam nadzieję, że Komisja Wenecka odroczy raport.

PR JedynkaStanisław Karczewski Marszałek Senatu RP był dziś gościem Polskiego Radia "Jedynka".  Zdaniem gościa Jedynki przesunięcie na czerwiec raportu Komisji Weneckiej dałoby więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi na jego treść i przyczyniłoby się do uspokojenia sytuacji wokół sprawy.


- Mam nadzieję,że Komisja Wenecka ustosunkuje się pozytywnie do wniosku MSZ, by przesunąć terminu wydania opinii w sprawie Trybunału Konstytucyjnego – powiedział Stanisław Karczewski.

 

Marszałek Senatu stwierdził, że "przeciek" projektu opinii Komisji Weneckiej o Polsce, nie sprzyja rozwiązywaniu problemów w Polsce i został użyty do walki politycznej. Według niego trudno dzisiaj odnosić się do jego treści, bo nie jest on w pełni miarodajny. Mówił, że trzeba zaczekać na ostateczny kształt raportu. 

 

W programie była mowa również o opiece nad organizacjami polonijnymi. Przeznaczone jest na to 60,5 mln zł. Dysponentem rezerwy celowej ponownie będzie Senat (wcześniej przez kilka lat była w gestii MSZ). Stanisław Karczewski tłumaczył, że współpracą z Polakami i Polonią prawie zawsze po 1989 roku zajmowała się izba wyższa parlamentu. By jednak finansowanie przebiegało sprawnie, resort ogłosił konkurs na przyznanie środków, a materiały z niego łącznie z wnioskami zostały przekazane senatorom. Jak tłumaczył Karczewski, gdyby Senat ogłosił konkurs, przerwa w wydawaniu pieniędzy byłaby bardzo długa. - Podpisaliśmy umowę dżentelmeńską z MSZ i z samymi beneficjentami - mówił. Dodał, że wczoraj rozmawiał m.in. z przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi, Andżeliką Borys.


Stanisław Karczewski mówił także o szansach Anny Marii Anders w wyborach uzupełniających do Senatu.

 

 

Posłuchaj wywiadu.

 

 

Foto: Polskie Radio Jedynka