Marszałek Senatu przyjął ministra spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl2176Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyjął 10 marca 2016 r. ministra spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny Igora Crnadaka. Spotkanie w Senacie zdominowały kwestie stosunków bilateralnych oraz przystąpienia Bośni i Hercegowiny do Unii Europejskiej. Marszałek Karczewski wyraził wsparcie Polski dla europejskich aspiracji tego kraju.

Stanisław Karczewski podkreślił, że stosunki między Polska a Bośnią i Hercegowiną układają się bardzo dobrze. Minister Crnadak zgodził się z marszałkiem co do tego, iż relacje dwustronne są bardzo dobre i wyjątkowo przyjacielskie. Położył nacisk na rozszerzenie współpracy parlamentarnej, a także wymiany gospodarczej i handlowej oraz turystycznej.

„Będziemy wspierać Wasze członkostwo w Unii Europejskiej. Możecie liczyć na nasze wsparcie polityczne, ale także eksperckie" – zadeklarował marszałek Senatu. Igor Crnadak wyjaśnił obecny stan przygotowań BiH wejścia do UE: „W naszych staraniach europejskich chcemy obecnie wykorzystać nowe podejście unijne – a mianowicie chcemy się skupić na gospodarce, kwestiach socjalnych i walce z korupcją. Nie chcemy się skupiać na kwestiach konstytucyjnych". Dodał, że BiH jest zaawansowana w 30 % w realizacji wymogów unijnych, ale do 2018 r. jest jeszcze trochę czasu. Jego zdaniem, najważniejsze, że istnieje co do tego szeroki konsensus społeczny – partie u władzy i opozycja oraz trzy narody zgodziły się w kwestii konieczności reform. „Mamy apel i prośbę do Polski o poparcie nas na naszej drodze do wstąpienia do Unii – nie prosimy o zaniżenie kryteriów, lecz o docenienie wysiłków" – powiedział minister Crnadak. Według niego, istotne dla jego kraju jest również wsparcie Grupy Wyszehradzkiej.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl2205

 

Bośnia i Hercegowina złożyła 15 lutego br. wniosek o członkostwo w UE w nadziei, że uzyska status kandydata w ciągu roku. Aby BiH go otrzymała, konieczna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. Raport Komisji Europejskiej z listopada 2015 r. na temat przystosowania BiH do norm i standardów UE wskazał na potrzebę zmiany konstytucji, reformy sądownictwa i gospodarki, walki z korupcją, ochrony praw człowieka, praw mniejszości i poszanowania wolności słowa. Z powodu zahamowania procesu integracji Unia przyjęła niedawno program nowego zbliżenia z BiH przez wsparcie reform społecznych i gospodarczych i przeniesienie na później reform konstytucyjnych. Bośnia i Hercegowina jest rozdrobniona politycznie wzdłuż linii podziałów etnicznych w rezultacie wojny z lat 90.

 

Źródło/Foto: Senat RP