Marszałek Senatu na konferencji Berlin – Warszawa wczoraj i dziś.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl2588Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 11 marca 2016 r. uczestniczył w konferencji Berlin – Warszawa wczoraj i dziś.

Oświadczył, że Senat jest otwarty dla Polonii i wyraził zadowolenie, że do Izby powróciły środki budżetowe na finansowanie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, albowiem „Senat już zarządzał tymi środkami i radził sobie dobrze". Marszałek Senatu przypomniał, że obecnie trwają konsultacje ze środowiskami polonijnymi oraz współpracującymi z nimi organizacjami pozarządowymi w celu jak najlepszego wykorzystania tych możliwości. Jednocześnie zapewnił, że przejmowanie kompetencji od Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbywa się w sposób spokojny i przyjazny, a Polonia nie będzie narażona na przerwy czy luki w finansowaniu projektów.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl2562

 

 

„Jestem tu od słuchania, a nie od przemawiania" – powiedział Stanisław Karczewski. Wyjaśnił, że od wygłoszenia długiego przemówienia woli posłuchać wypowiedzi zgromadzonych o najważniejszych problemach polonijnych, ich propozycji i uwag, informacji o potrzebach, zadaniach i planach.

Konferencję w Sejmie zorganizowała sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą we współpracy ze Związkiem Polaków w Niemczech spod znaku „Rodła". Patronat nad tym wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wśród zaproszonych gości był Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, i Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu i szef gabinetu Prezydenta RP.

Uczestnicy konferencji, politycy i przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech, podkreślali, że niezbędna jest pełna realizacja postanowień traktatu polsko-niemieckiego w zakresie współpracy Niemiec z mniejszością polską.

 

 

 W trakcie konferencji zaprezentowano 11. historycznych sztandarów Związku Polaków w Niemczech, odrestaurowanych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Odbyła się też uroczystość wręczenia medali Rodła, które Związek Polaków w Niemczech przyznał poseł Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, posłowi Michałowi Jachowi, prof. dr hab. Janowi Sandorskiemu, Wojciechowi Kwiatkowskiemu (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz prof. Andrzejowi Kossowi.

 

 

Źródło/Foto: Senat RP