Spotkanie w Senacie z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4879O potrzebie edukacji w zakresie praw przysługujących konsumentom mówili przedstawiciele organizacji i instytucji konsumenckich na spotkaniu 15 marca 2016 r. z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Spotkanie zorganizował senator Ryszard Majer, przewodniczący senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumenta z okazji Światowego Dnia Konsumenta.

 

Marszałek podziękował przedstawicielom organizacji konsumenckich za to, że działają w interesie wszystkich obywateli, że dbają o to, byśmy czuli się bezpieczniej. Podkreślił, że wszyscy jesteśmy konsumentami. Marszałek zaproponował, by w przyszłym roku, w Senacie odbyła się duża konferencja dotycząca ochrony praw konsumenta. Tym samym Senat wpisze się w akcję edukacyjną organizacji prokonsumenckich.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Konsumentów, Katarzyna Kopytiuk, powiatowy rzecznik konsumentów w Bieruniu, Katarzyna Kielar, Izabela Morańska i Andrzej Imiołczyk z Inspekcji Handlowej w Katowicach.

Przedstawiciele organizacji wyrazili zadowolenie, że w Senacie powstał Zespół ds. Ochrony Konsumentów. Wyrazili też nadzieję, że dzięki temu głos tych organizacji będzie lepiej słyszalny na forum parlamentu.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4622

 

Grażyna Rokicka podkreśliła, że przepisy regulujące prawa konsumentów są bardzo dobre i jest ich dużo, natomiast problemem jest egzekwowanie tych przepisów. Znajomość terminów reklamacji, terminów odpowiedzi na reklamacje nie jest powszechna. Apelowała, by Senat włączył się w działania edukacyjne, dotyczące praw konsumentów. Kamil Pluskwa-Dąbrowski zwracał uwagę m.in. na sprzedaż produktów telekomunikacyjnych. Podkreślił, że umowy są często tak skomplikowane, że przeciętny konsument tak naprawdę nie wie, co kupuje. Podkreślił, że konieczne jest wychowanie pokolenia świadomych konsumentów. Mówiono także o mediacjach prowadzonych przez te organizacje, o potrzebie wzmocnienia sądów konsumenckich, czyli pozasądowego rozwiązywania sporów. Wskazywano na potrzebę podniesienia wartości sporów rozstrzyganych przez te sądy konsumenckie.

 

W trakcie spotkania poinformowano marszałka o kampanii informacyjnej prowadzonej przez katowicki inspektorat Inspekcji Handlowej pt. „Nie kupuj Kota w worku". Akcja rozpoczęła się w poniedziałek na ulicach miast województwa śląskiego. Jej celem jest przypomnienie konsumentom o ich prawach.

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, ang. World Consumer Rights Day, WCRD – międzynarodowe święto obchodzone corocznie 15 marca. Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy'ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4854Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Wówczas prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. Z jego ust padło też znane stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy". W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000.

 

Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów jest jednym z podstawowych praw konsumentów w Polsce. Art. 76 Konstytucji RP stanowi, iż „władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi".

 

 

 

 

Źródło/Foto: Senat RP