Marszałek Senatu przyjął ambasadora Mongolii.

Ambasador Mongolii w Polsce Nemekh Bataa 15 marca 2016 r. złożył wizytę w Senacie. Z ambasadorem spotkał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Rozmowa dotyczyła współpracy międzyparlamentarnej.

 

Ambasador Bataa wskazał na podobieństwa przemian demokratycznych w Polsce i w Mongolii. Mongołowie wprowadzili zmiany ustrojowe w 1990 r. korzystając z doświadczeń Polski. Ambasador, podkreślił, że zbliżają się wybory parlamentarne w Mongolii, ale, jego zdaniem, niezależnie od tego jaka siła polityczna je wygra, dążenie do pogłębiania współpracy z Polską nie zmieni się. Ambasador zaznaczył, że Mongolia bardzo liczy na rozwój współpracy z Polską w dziedzinie politycznej, gospodarczej i parlamentarnej. Obecnie w Wielkim Churale działa 8-osobowa Mongolsko-Polska Grupa Parlamentarna. Ambasador interesował się perspektywą utworzenia partnerskiej grupy w polskim parlamencie.

 

Marszałek Karczewski zapewnił, że taka grupa powstanie w obecnej kadencji parlamentu. Marszałek poinformował gościa o ważnych wydarzeniach, jakie będą miały miejsce w Polsce w tym roku – Światowych Dniach Młodzieży i Szczycie NATO w Warszawie. Ambasador natomiast mówił o spotkaniach ASEP9 (9th Asia-Europe Parliamentary Partnership – 9 konferencja Parlamentarnego Partnerstwa Azja-Europa) i ASEM (Asia-Europe meeting – Spotkanie Azja - Europa)szczyty ASEM są to spotkania państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, członków ASEAN {Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - Association of South-East Asian Nations}, Chin, Japonii i Korei Południowej, a od szczytu w 2006 r. także Indii, Pakistanu, Mongolii), których gospodarzem w tym roku będzie Mongolia. W konferencji ASEP9 weźmie udział wicemarszałek Senatu Maria Koc.

 

 

Źródło; Senat RP