Rozpoczęły się obrady przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA26067932413 4c7b0bee1c zW Pradze 27 kwietnia 2016 r. rozpoczęły się obrady przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu biorą udział marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

 

Szefowie parlamentów podczas tego szczytu będą się zastanawiać nad wzmocnieniem roli parlamentów krajowych, uzgodnionej w ramach Unii Europejskiej, i praktycznych konsekwencjach porozumienia z Wielką Brytanią z lutego tego roku. Będą dyskutować na temat obecnej sytuacji w UE i omówią rolę parlamentów krajowych w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, w zakresie stanowienia prawa, które byłoby maksymalnie skuteczne w tym aspekcie.l1eUwmOfZlOY5YVUlA26067932173 438f998b6f z

 

W spotkaniu biorą udział szefowie parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Odbywa się ono na zaproszenie Czech, które obecnie przewodniczą pracom Grupy. W spotkaniu uczestniczy także przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlA26398632770 1bff61410b zTego dnia po południu marszałek Senatu uda się do Ostrawy, gdzie w Konsulacie Generalnym spotka się z Polakami mieszkającymi na Zaolziu.

 

 

 

 

 

 

Źródło/Foto: Senat RP