Delegacja Komisji Weneckiej w Senacie.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl0332Członkowie Komisji Weneckiej 29 kwietnia 2016 r. spotkali się w Senacie z marszałkiem i wicemarszałkami Senatu, szefami senackich klubów oraz przewodniczącymi trzech komisji senackich. Przedstawiciele Komisji Weneckiej przybyli do Polski w celu przygotowania opinii nt. nowelizacji ustawy o policji z 15 stycznia 2016 r. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że celem tej nowelizacji było zapewnienie bezpieczeństwa polskim obywatelom w obliczu narastającej groźby terroryzmu.

 

Marszałek przypomniał, że ustawa została znowelizowana w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r., który obligował parlament do jej zmiany, do 6 lutego 2016 r. Podkreślił, że poprzedni parlament nie wykonał tego wyroku, w związku z tym nowy parlament znowelizował te przepisy i prezydent, trzy dni przed upływem terminu określonego przez TK, podpisał tę ustawę.

 

Senatorowie opozycji wskazywali, że nowelizacja wykroczyła poza materię zakwestionowaną przez Trybunał Konstytucyjny. Mówili, iż nowe regulacje dotyczące internetu zagrażają wolności obywateli i są wadliwe.

 

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji powiedział, że obywatel wobec rozwiązań proponowanych przez parlament nie jest bezbronny – może się domagać zmian w prawie, także za pośrednictwem opozycji, Rzecznika Praw Obywatelskich, może pisać petycje. Dodał, że tak naprawdę, pod wpływem zagrożenia terrorystycznego debata dopiero się zaczyna nad tymi rozwiązaniami. Wskazał też, że interesy obywatela w tej materii są sprzeczne. Z jednej strony obywatele chcą, by respektować ich wolności, z drugiej – żeby organy państwa zapewniały bezpieczeństwo.

Członkowie Komisji Weneckiej, pytali m.in. o to, jak przed nowelizacją była regulowana kwestia dostępu służb i policji do danych internetowych, pytali o Rzecznika Praw Obywatelskich – jak jest powoływany i jakie ma kompetencje, pytali także, czy projekt nowelizacji ustawy o policji był poddany konsultacjom społecznym.

Przygotowana przez posłów PiS nowela kilkunastu ustaw regulujących zasady inwigilacji była wykonaniem wyroku TK z lipca 2014 r. TK uznał wtedy za niekonstytucyjne część zasad pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej.

Wniosek o przygotowanie przez Komisję Wenecką opinii nt. tych zmian w prawodawstwie polskim złożył Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Komisja Wenecka planuje przyjąć opinię w tej sprawie na czerwcowej sesji plenarnej (10-11 czerwca 2016 r.).l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl0335

W skład delegacji Komisji Weneckiej, która gości w Polsce wchodzą jej sprawozdawcy: Regina Kiener, Iain Cameron i Ben Vermeulen oraz sekretarz Komisji Thomas Markert, a także doradca sekretariatu ds. prawnych Grigory Dikov.

 

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka) jest organem doradczym Rady Europy (RE) złożonym z niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Komisja Wenecka powstała w 1990 r.

 

 

 

 

 

Źródło/Foto: Senat RP