Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAdsc 0045Od spotkania z przewodniczącym Senatu Kasymą-Żomartem Tokajewem rozpoczęła się 5 maja 2016 r. w Astanie oficjalna wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i polskiej delegacji w Kazachstanie.

 

 

Polska delegacja gości w tym kraju na zaproszenie przewodniczącego kazachskiego Senatu.

Politycy rozmawiali o współpracy międzyparlamentarnej i roli, jaką ona odgrywa w podtrzymywaniu dialogu politycznego. Mówili o rozwoju współpracy gospodarczej, wymianie handlowej, a także o potrzebie rozwoju kontaktów między regionami obu krajów. Marszałek podziękował władzom Kazachstanu za życzliwą politykę wobec naszej mniejszości, która pozwala na podtrzymywanie więzi Polonii z krajem ojczystym, pozwala na kultywowanie tradycji, obyczajów i nauki języka polskiego. Marszałek podtrzymał gotowość strony polskiejdo dzielenia się doświadczeniami udanej transformacji systemowej – wspierania Kazachstanu w reformie systemu zarządzania i administracji publicznej i rozwijania samorządności na szczblu regionalnym i lokalnym, kształcenia kadr w administracji publicznej.

 

Pierwszego dnia wizyty, w stolicy Kazachstanu planowane są rozmowy z prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem, przewodniczącym Izby Reprezentantów – Mażylisu, Baktykożanem Izmuchambetowem.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlAdsc 0058Późnym popołudniem odbędą się spotkania z metropolitą Archidiecezji Świętej Marii w Astanie, przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Kazachstanu, abp. Tomaszem Petą oraz z zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Eraly Tugżanowem.

 

Marszałek wraz z senatorami będzie przebywał w Kazachstanie trzy dni. Poza rozmowami w stolicy Kazachstanu polska delegacja uda się do Tarazu, Merke, Ługowoje, Oziernoje, Jasnej Polany. W tych miejscowościach będzie się spotykać z Polonią. Odwiedzi polskie cmentarze wojskowe w Merke i Ługowoje, na których spoczywają prochy żołnierzy Armii gen. Andersa. To żołnierze, którym udało sie dotrzeć do Armii Andersa, ale na skutek wycieńczenia i chorób pozostali na zawsze w kazachskiej ziemi.

W skład polskiej delegacji wchodzą senatorowie: Janina Sagatowska, Anna Maria Anders, Stanisaw Gogacz, Andrzej Pająk, Ryszard Majer, Waldemar Sługocki, posłanka Barbara Bartuś oraz przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwa rozwoju, ministerstwa spraw zagranicznych.

 

Marszałek Karczewski przed wizytą powiedział, że „Senat jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, dlatego szczególne znaczenie mają stosunki z krajami, w których mieszkają nasi rodacy". W Kazachstanie szacuje się, że żyje ok 40 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek zaznaczył, że będzierozmawiał z Polakami o nowych ustawach i projektach ustaw, które dadzą im nowe możliwości powrotu do kraju – ustawa o Karcie Polaka, projekt ustawy o reptriacji. „Chcę zobaczyć, w jakich warunkach żyją moi rodacy w Kazachstanie, jakie mają problemy i jakie oczekiwania wobec Polski"- powiedział marszałek Karczewski. Dodał, że chce się przekonać jak bardzo Polacy zostali dotknięci przez ostatnią powódź w tym kraju i co można dla nich zrobić.13138959 1051086151624431 408109438985147906 n

 

 

Polska społeczność w Kazachstanie liczy oficjalnie ok. 34 tys. osób i zajmuje 15 miejsce pod względem liczebności wśród ponad 130 narodowości zamieszkujących terytorium Kazachstanu. Mieszka głównie w centrum i na północy Kazachstanu. Mniejszość polska ma zagwarantowane prawa do zachowania i kultywowania tradycji, języka i kultury. Polacy w Kazachstanie to potomkowie osób deportowanych jako obywatele ZSRR z Podola i Ukrainy do Kazachstanu. Nieliczną grupę stanowią potomkowie polskich zesłańców z XIX wieku, a tylko niektórzy posiadali obywatelstwo II Rzeczypospolitej. Polacy głównie mieszkają dziś na wsi. Stanowią też najliczniejszą grupę wśród wyznawców chrześcijaństwa w Kazachstanie. W tym kraju działa szereg organizacji polonijnych. Są to Związek Polaków Kazachstanu, Stowarzyszenie Polaków „Polonia" w Astanie, Stowarzyszenie Społeczne „Jedność Polska" oraz Młodzieżowe Centrum Kultury w Kokszetau.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAdsc 0014Organizacje te otrzymują pieniądze na działalność z budżetu Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. Przedstawiciele polskiej mniejszości piastują stanowiska we władzah różnych szczebli. Prezesi 8 organizacji obwodowych ZPK są członkami Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. Obecnie języka polskiego uczy się w Kazachstanie ok. 1500 osób. Nauczanie to odbywa się w 33 punktach tj. W 21 szkołąch, 7 w organizacjach polonijnych, 4 w parafiach rzymsko-katolickich i 2 w szkółkach sobotnio-niedzielnych.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Senat RP