Jubileusz 100-lecia OSP w Nieznamierowicach.

W niedzielę 23 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznamierowicach obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji strażaków, a następnie poczty sztandarowe, strażacy, zaproszeni goście roaz mieszkańcy Nieznamierowic i Gminy Rusinów przeszli na plac przed świetlicą wiejską, by dalej kontynuować świętowanie. Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia dla zasłużonych druhien i druhów. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznamierowicach była okazją do podziękowania dla Druhien i Druhów, którzy są zawsze w gotowości by nieść pomoc potrzebującym. 

 

W uroczytościach udział wzięli: Stanisław Karczewski Marszałek – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Papis Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Marian Niemirski Starosta Powiatu Przysuskiego wraz z Zarządem Józefem Włodarczykiem i Andrzejem Olakiem, Starszy Brygadier Marcin Sokół Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, Druh Szymon Niemirski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przysusze, Druhna Sylwia Abramczyk Gminny Komendant ZOSP RP w Rusinowie, Młodszy Inspektor Mariusz Gibała Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze, Aneta Raczyńska Burmistrz Gminy i Miasta Gielniów, Kamil Korycki Burmistrz Gminy i Miasta Odrzywół, Marta Kaczor Wójt Gminy Potworów, Piotr Reguła Wójt Gminy Klwów, Robert Fidos Wójt Gminy Borkowice, Krzysztof Sobczak Wójt Gminy Wieniawa,  Barbara Pęzik Przewodniczący Rady Gminy Rusinów wraz z radnymi, Katarzyna Barul Skarbnik Gminy, Grzegorz Kraska Dyrektor PSP w Rusinowie, Agnieszka Kucharczyk Dyrektor Niepublicznej Szkoły w Nieznamierowicach, Dorota Kucharczyk Kierownik Banku Spółdzielczego w Rusinowie, Prezesi i poczty sztandarowe zaproszonych jednostek OSP.