100. rocznica śmierci błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego

16 grudnia 2016 roku w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą uroczyście obchodzono setną rocznicę śmierci błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego.

 

We mszy, koncelebrowanej przez biskupa diecezji łowickiej Andrzeja Dziubę, wzięło udział wielu kapłanów, sióstr zakonnych należących do zgromadzeń honorackich, pielgrzymów z okolic Białej Podlaskiej i Lubartowa. Przy ołtarzu modlili się również: bp Antoni Pacyfik Dydycz, o. Andrzej Kiejza, i o. Tomasz Żak prowincjałowie kapucyńscy, prowincjałowie franciszkańscy, kapłani zakonni i diecezjalni.

 

Na uroczystość przybyli również: Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, burmistrz Nowego Miasta Mariusz Dziuba, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pietrucha wraz z radnymi, wiceprezydent Białej Podlaskiej, burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki, rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej prof. zw. dr hab. Józef Bergier. Licznie zgromadzili się wierni.

 

Homilię, w której przybliżona została postać błogosławionego ojca Honorata, wygłosił bp Andrzej Dziuba.

 

Przed końcowym błogosławieństwem, przy relikwiach Błogosławionego dokonano zawierzenia Bogu przez wstawiennictwo bł. Honorata: bp Andrzej Dziuba zawierzył Diecezję Łowicką, burmistrz Mariusz Dziuba – Nowe Miasto, m. Jolanta Milanowska, przewodnicząca Konferencji Rodziny Honorackiej – zgromadzenia założona przez bł. Honorata oraz o. Andrzej Kiejza, prowincjał – Warszawską Prowincję Braci Mniejszych Kapucynów. Po Mszy św. wszyscy mogli oddać cześć relikwiom.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego.