Briefing Marszałka przed 63. posiedzeniem Senatu RP.

10 lipca br. rozpoczyna się 63. posiedzenie Senatu RP. Przed obradami Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski poinformował na briefingu prasowym o planowanym przebiegu posiedzenia.

W porządku obrad znalazł się m.in. tzw. pakiet odpadowy, czyli nowele ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Nowe przepisy mają zapobiegać patologii w gospodarowaniu śmieciami oraz wzmocnić kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska. Senat zajmie się też tzw. konstytucją dla nauki. Rozpatrzy także nowelizację ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej, uchwaloną z jego inicjatywy. Przyznaje ona tym osobom nowe uprawnienia związane ze służbą zdrowia i opieką społeczną.

Marszałek Senatu poinformował, że posiedzenie będzie kontynuowane 13–14 lipca 2018 r. Porządek zostanie uzupełniony o rozpatrzenie nowelizacji ordynacji podatkowej i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Podczas briefingu Marszałek odpowiadał na pytania dziennikarzy. Pierwsze z nich dotyczyło zakłócania spotkania wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego z mieszkańcami Warszawy. W ocenie Marszałka Karczewskiego Rafał Trzaskowski powinien się odciąć od postawy prezentowanej przez zakłócających spotkanie, a osoba zakłócająca powinna przeprosić.

Następnie został zapytany o poprawki w „Konstytucji dla nauki” przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanisław Karczewski odpowiedział, że nie są to poprawki zmieniające kierunek reform wskazany przez inicjatora ustawy.

Odnosząc się do pytania o referendum konsultacyjne w sprawie zmiany konstytucji Stanisław Karczewski powiedział, że trwa dyskusja zarówno wśród senatorów jak i w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości na ten temat, ale nie zapadły jeszcze decyzje. Podkreślił, że do wniosku prezydenta Andrzeja Dudy podchodzi z szacunkiem, ponieważ debata o zmianie konstytucji jest konieczna. Spór dotyczący problemów z interpretacja zapisów konstytucji jest poważny.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące Sądu Najwyższego Marszałek Karczewski wyraził nadzieję, że spór wokół Sądu zostanie zakończony i Sąd będzie mógł sprawnie działać.

Następne pytanie dotyczyło terminu referendum konsultacyjnego. Stanisław Karczewski powiedział, że gdyby proponowany termin był inny to łatwiej by było podjąć decyzję. Poinformował, że po złożeniu wniosku przez pana prezydenta senatorowie nie mają możliwości wprowadzania żadnych poprawek. Dodał, że będzie jeszcze odbywał spotkania z panem ministrem Pawłem Muchą. W ocenie Marszałka pytań powinno być mniej niż 10.

Zapraszamy do obejrzenia całego briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP