Spotkanie z Polonią z Północnej Francji.

Od mszy świętej za ojczyznę w Dourges, w kościele św. Stanisława rozpoczął się 2 grudnia 2018 r. drugi dzień wizyty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i senackiej delegacji we Francji. Celem podróży są spotkania z Polonią z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Dourges senacka delegacja spotkała się z lokalnymi władzami i senatorami z tego regionu. Rozmawiano nt. wkładu Polonii w rozwój regionu, a także o inicjatywie uczczenia stulecia przybycia polskich górników i rolników do Francji.

W Dourges powstał projekt pod nazwą „Misja Stulecia Masowego Przybycia Polaków do Francji”, który będzie trwał 5 lat począwszy od 2019 r. Celem projektu jest pokazanie poprzez wiele wydarzeń historii tutejszej Polonii, ale także połączenie przeszłości ze współczesnością.

Następnie polska delegacja spotkała się z Polonią. „Wasi przodkowie przyjechali na te tereny Francji z wielkim bagażem – z bagażem wiary, tradycji i miłości do swojej ojczyzny i za to Wam dziękuję” - powiedział marszałek Senatu. Dodał, że to wielkie dziedzictwo kultury, które przechowujecie i ciągle tworzycie. Dziękował miejscowej Polonii za współpracę z Polską, za udaną próbę jednoczenia francuskiej Polonii w ramach Porozumienia Polonia Hauts-de-France. Zdaniem marszałka pokazuje ona jak bardzo Polacy z tego regionu pragną integracji.

Marszałek podkreślił, że to wielka radość być wśród Polonii, modlić się wspólnie i rozmawiać. Wyraził też przekonanie, że Polonia z tego regionu nadal będzie taka aktywna, jak do tej pory. Powiedział, że polski rząd i parlament będzie nadal wspierał Polonię we Francji, będzie wspierał Misję Stulecia.

S. Karczewski podziękował też władzom lokalnym za otwarcie na żyjących tu Polaków, za to, że razem tworzą oblicze tego regionu.

Edmund Oszczak, prezes Porozumienia Organizacji Polonijnych Północnej Francji przypomniał historię emigracji polskiej do Francji. Powiedział, że „nasi przodkowie przybyli do Francji, na apel tego kraju po I wojnie światowej. Byli to głównie górnicy i rolnicy”. Zaznaczył, że niektóre stowarzyszenia wówczas założone istnieją do dzisiaj. Mówił, że ich przodkowie mieli nadzieję, że wrócą do Polski, ale te plany zniweczył wybuch II wojny światowej. Dodał, że polskość wśród następnych pokoleń emigrantów francuskich pobudziły dwa wydarzenia: wybór Jana Pawła II na papieża oraz wybuch „Solidarności”. Przypomniał, że w czasie stanu wojennego w Polsce i Polonia i Francuzi pomagali Polakom w kraju. Powiedział, że współczesność to 25 organizacji polonijnych, 40 miast partnerskich z Polski i Francji, wyjazdy młodych ludzi na studia do Polski.

Prezes zaznaczył, że polski folklor i tradycje wzbogacają region Północnej Francji i żyjące tu osoby polskiego pochodzenia są najlepszymi ambasadorami Polski. „500 tys. obywateli francuskich jest dumnych ze swoich polskich korzeni i nie chce, by polskie dziedzictwo zginęło” – zakończył swoje wystąpienie E. Oszczak.

Podczas spotkania zaprezentowała się polska szkoła z Lille – dzieci mówiły, dlaczego uczą się języka polskiego, a rodzice dziękowali za polską szkołę. Zaprezentowano także krótki film z tej szkoły, w którym dzieci opowiadają, dlaczego chodzą do polskiej szkoły.

 

 

Źródło: Senat RP