Spotkanie z Polonią w Paryżu.

Wieczorem 1 grudnia 2018 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się w polskiej ambasadzie w Paryżu z Polonią.

Podziękował francuskiej Polonii za zaangażowanie, pracę w organizacjach polonijnych, za podtrzymywanie więzi z ojczyzną i za to, że tworzą polską wspólnotę.

Marszałek odniósł się do uroczystości w katedrze Notre Dame, gdzie po południu odbyła się inauguracja polskiej kaplicy. Podkreślił, że była to uroczystość nie tylko religijna i duchowa, ale także patriotyczna. Mówił, że teraz w sercu Francji jest to, co dla Polaków tak drogie, jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. „To było dla nas wielkie i wzruszające przeżycie” – powiedział marszałek. Dodał, że „możemy być dumni, że w katedrze Notre Dame mamy swoją kaplicę, możemy być dumni, ze jesteśmy Polakami”.

Marszałek dziękował za zaangażowanie francuskiej Polonii za prace w organizacjach polonijnych. „Wiem, że się różnicie, ale przy okazji inauguracji kaplicy i innych wydarzeń, pokazujecie, że jesteście wspólnotą i to wygląda imponująco” – powiedział.

Marszałek nawiązał do V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się w końcu września tego roku w Warszawie. Mówił, że było to najważniejsze polonijne wydarzenie w tej kadencji polskiego parlamentu. Dyskutowano wówczas o kondycji Polonii i Polaków poza granicami. Wszyscy zgodzili się, że największą wagę należy przykładać do edukacji młodego pokolenia poza granicami, do nauki historii i języka polskiego, do przyjazdów młodych ludzi z zagranicy do Polski. Według marszałka, te przyjazdy do Polski najbardziej przekonują młodych ludzi do macierzy. Przypomniał, że podczas zjazdu wskazywano na potrzebę wsparcia Polonii w Ameryce Południowej, gdzie odchodzi starsze pokolenie Polonii, a młodzi ludzie nie posługują się już językiem polskim. Marszałek wspominał też swoją poprzednią wizytę w Paryżu i spotkanie z uczniami i nauczycielami polskiej szkoły w Paryżu. Podkreślił, że do tej pory jest pod wrażeniem tej wizyty. Dodał, że jest to prawdopodobnie największa polska szkoła poza granicami, do której uczęszcza 1500 uczniów. Dziękował nauczycielom i rodzicom, za to, że dbają o to, by ich dzieci mówiły po polsku i zachowały więź z Polską.

Marszałek poinformował także, że coraz więcej pieniędzy jest w dyspozycji Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Marszałek dodał, że będzie zabiegał o to, by co roku ta kwota rosła. Dodał, że, mimo iż pieniądze na opieką nad Polonią wzrosły to nie możemy zaspokoić wszystkich oczekiwań. „To nas jednak cieszy, bo to świadczy o aktywności Polonii” – powiedział marszałek.

Marszałek podkreślił, że Polonia to wielki kapitał i wielka historia, ale też, że Polska stwarza wielkie możliwości. Zachęcał do współpracy z Polską, do kontaktów. Dziękował za wszelkie inicjatywy i podtrzymywanie więzi.

Marszałek mówił, że w Polsce jest zgoda polityczna ws. polityki wobec Polonii. „Różnice pojawiają się w akcentach, ale w zasadniczych kwestiach zgadzamy się” – podkreślił.

 

 

Źródło: Senat RP