List z okazji węgierskiego święta narodowego.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował list do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövéra z gratulacjami z okazji węgierskiego święta narodowego.

Marszałek napisał w liście:

„Szanowny Panie Przewodniczący,

Z okazji jednego z najważniejszych węgierskich świąt narodowych – rocznicy Wiosny Ludów pragnę przekazać Panu, w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz moim własnym, serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia wszelkiego powodzenia
i sukcesów.

Narodowe powstanie 1848 roku, walka narodu węgierskiego o wolność i niezależność to jedno z największych wydarzeń europejskiej Wiosny Ludów. Nasze narody od wieków łączą szczególne, oparte na przyjaźni, solidarności i wzajemnym szacunku relacje czego przejawem był czynny udział Polaków w tym zrywie, m.in. Legionu Polskiego, dowodzonego przez generała Józefa Wysockiego, a także generała Józefa Bema nazywanego „Bem apó”.

Raz jeszcze składam Panu oraz Pana Rodakom najserdeczniejsze życzenia pokoju i pomyślności oraz radości i dumy z własnego suwerennego państwa.

Zechce Pan przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy mego wysokiego szacunku.”

Źródło: Senat RP