Finał konkursu "Żołnierze Wyklęci. Troska o pamieć i cześć"

11 marca 2019 roku odbyła się uroczystość finałowa wraz z wręczeniem nagród w konkursie organizowanym przez senatora RP Stanisława Karczewskiego „Żołnierze Wyklęci. Troska o pamięć i cześć” dla uczniów kształcenia specjalnego.

Pierwsza część uroczystości, przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny, odbyła się na placu przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Matki Marii Wincenty Jaroszewskiej w Jurkach. Został odśpiewany hymn państwowy, odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa dla uczczenia przywołanych w Apelu bohaterów narodowych oddała salwę honorową.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do sali gimnastycznej, gdzie dyrektor Ośrodka Monika Mikołajczyk powitała przybyłych gości: Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana, ministra Marka Suskiego szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, kombatanta AK Obwodu „Głuszec” - Grójec Mariana Kołomańskiego, Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelię Michałowską, płk Andrzeja Kozerę dowódcę 1. Orel wraz z zastępcą ppłk Piotrem Janickim, ppłk Janusza Ostrowskiego dowódcę 61. Batalionu Piechoty Lekkiej 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, wójtów i burmistrzów, radnych powiatowych i gminnych, dyrektorów szkół i instytucji.

Marszałek Stanisław Karczewski w swoim przemówieniu podziękował finalistom konkursu za przygotowanie pełnych emocji prezentacji, za zaangażowanie i chęć poszerzania wiedzy o bohaterach powojennego podziemia antykomunistycznego. Intencją organizacji konkursu jest pokazanie młodzieży, że dorosłym, politykom, samorządowcom, nauczycielom zależy na przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu. Podkreślił jak ważna jest obecność Wojska Polskiego, bo gdyby nie żołnierze wyklęci, którzy po II wojnie światowej walczyli o w pełni wolną, demokratyczną Polskę to nie byłoby obecnie wojska w takim kształcie. Stanisław Karczewski przypomniał o wielkim heroizmie i oddaniu żołnierzy niezłomnych nie godzących się z narzuconym Polsce systemem oraz zauważył, że Polacy powinni być dumni, że mają wspaniałych bohaterów.

Następnie uczestnicy konkursu – finaliści zaprezentowali zwycięskie prezentacje. Mateusz Lesiak – uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą przedstawił prezentację pt. ,,Lekcja historii’’. Sylwia Jaworska – uczennica Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego zaprezentowała postać Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Ostatnia prezentacja nt. Żołnierzy Wyklętych została przedstawiona przez Kamila Adamca – uczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.

Trojgu zwycięzcom zostały wręczone nagrody: ufundowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka bilety na wycieczkę do Brukseli, oraz tablety i książki przygotowane przez Marszałka Stanisława Karczewskiego. Uczniowie otrzymali także dodatkowe upominki od przedstawicieli innych instytucji.

Na zakończenie wydarzenia zebrani uczestnicy mieli przyjemność obejrzeć przepiękny, wzruszający występ pt. „Cieszmy się wolnością” w wykonaniu grupy dzieci i młodzieży z zespołu należącego do Teatru Piosenki z Tarczyna. Imprezie towarzyszyła bardzo ciekawa wystawa na temat Żołnierzy Niezłomnych przygotowana przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny.

Stanisław Karczewski, senator ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej – organizator konkursu składa serdecznie podziękowania:
- posłowi do Parlamentu Europejskiego Zbigniewowi Kuźmiukowi – fundatorowi wycieczek do Brukseli;
- współorganizatorowi wydarzenia: Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Jurkach, pani dyrektor Monice Mikołajczyk i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości finałowej;
- partnerom wydarzenia: Starostwu Powiatowemu w Grójcu oraz żołnierzom i dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego;
- Patronom Honorowym: Instytutowi Pamięci Narodowej, Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewodzie Mazowieckiemu, Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty;
- Patronom Medialnym: TVP3 Warszawa, Radio Plus Radom, Jabłonka, Tygodnik OKO, Ziemia Przysuska, Grójec24.net;
- zespołowi z Teatru Piosenki z Tarczyna;
- sponsorom - Wójtowi Gminy Pniewy Ireneuszowi Szymczakowi oraz Starostwu Powiatowemu w Grójcu.