Spotkanie z delegacją albańskiego parlamentu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 18 marca 2019 r. przyjął delegację parlamentu Albanii na czele z przewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych Mimi Kodheli.

Rozmawiano o sytuacji wewnętrznej w Albanii oraz o Procesie Berlińskim i szczycie Bałkanów Zachodnich organizowanym w ramach tego Procesu, który odbędzie się w Polsce.

Marszałek powiedział, że relacje między obu państwami rozwijają się i stale rozszerza się współpraca w wielu dziedzinach. W ocenie marszałka dzieje się tak m.in. dzięki współpracy międzyparlamentarnej. Podkreślił, że jest to zasługa parlamentarnych grup przyjaźni. Dodał, że turyści z Polski coraz częściej wybierają Albanię, jako cel wakacyjnych podróży – w ubiegłym roku ponad 150 tys. osób odwiedziło ten kraj.

S. Karczewski wyraził zadowolenie, że Albania jest członkiem NATO, że czyni wysiłki na drodze do Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Polska jest orędownikiem otwartych drzwi do UE i że służy temu m.in. dyplomacja parlamentarna. Wyraził także zadowolenie, że rozwija się Proces Berliński i Polska w tym roku w lipcu będzie organizatorem szczytu Bałkanów Zachodnich, w ramach tego Procesu. Zaprosił też przewodniczącego parlamentu Albanii do udziału w IV już Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, który organizuje polski Sejm i Senat. Marszałek podkreślił, że te spotkania państw europejskich spoza UE z państwami należącymi do UE mają na celu wzmocnienie parlamentów narodowych i zachętę do odnowy UE.

Przewodnicząca Mimi Kodheli podziękowała Polsce za zaangażowanie w Proces Berliński. Podkreśliła, że Polska, która jest członkiem UE od 15 lat ma bardzo dużo do zaoferowania państwom aspirującym do Unii. Wyraziła zadowolenie, że Polska jest zwolennikiem rozszerzania UE. Dodała, ze Albania już 10 lat jest członkiem NATO. Podkreśliła, że kiedy Albania była przyjmowana do Paktu nie była na to gotowa militarnie, ale po przyjęciu zmobilizowała się. Jej zdaniem podobne postępowanie w przypadku akcesji do UE byłoby mobilizujące.

Mimi Kodheli zaprosiła marszałka do złożenia wizyty w Albanii. Podkreśliła, że liczba turystów z Polski świadczy o tym, że Albania jest krajem bezpiecznym.

Politycy rozmawiali ponadto o reformach prowadzonych w Albanii, a także o sytuacji wewnętrznej po proteście albańskiej opozycji.

Proces Berliński to inicjatywa kanclerz Angeli Merkel wspierająca Bałkany Zachodnie zapoczątkowana konferencją w 2014 r. w Berlinie. Współpraca w ramach Procesu Berlińskiego służy realizacji projektów infrastrukturalnych (transport, energia). Proces Berliński uzupełnia działania Komisji Europejskiej. Jest elementem wspierającym realizację europejskich ambicji państw regionu Bałkanów Zachodnich i przeprowadzania reform.

 

 

Źródło: Senat RP