Briefing prasowy w trakcie 3. posiedzenia Senatu RP.

15 stycznia 2020 roku podczas 3. posiedzenia Senatu RP obył się briefing prasowy wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o przyjęcie w całości ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Stanisław Karczewski zapowiedział obecność ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzeniu.
Poinformował również, że już na trwającym posiedzeniu został odrzucony wniosek senatora Leszka Czarnobaja z Koalicji Obywatelskiej o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru senatorów do KRS. W ocenie Stanisława Karczewskiego świadczy to o tym, że senacka większość nie może znaleźć kompromisu do co swojego kandydata.

Stanisław Karczewski zaapelował do senatorów tworzących większość o wyciszenie emocji, ponieważ nie służą one dialogowi. Zauważył, że dialog w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pod przewodnictwem senatora Bogdana Klicha, jest zaniechany. Przewodniczący ogranicza swoją działalność do agresywnego ataku na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Senatorowie PiS na znak protestu nie będą brać udziału w posiedzeniu Komisji, dodatkowo nie będą również uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego. Stanisław Karczewski podkreślił również, że powołany zespół ds. badania konstytucyjności jest zespołem niepotrzebnie powołanym i niekonstytucyjnym.

Stanisław Karczewski powiedział również, że z wielkim smutkiem obserwuje, że w Kancelarii Senatu są zatrudnieni byli politycy, którzy nie odstąpili od działań politycznych, którzy w mediach społecznościowych agresywnie atakują Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta i premiera. Wicemarszałek poinformował, że PiS wystąpił do szefa Kancelarii Senatu z prośbą o interwencję w tej sprawie i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do urzędników.

Następnie głos zabrał senator Michał Seweryński, który wyjaśnił dlaczego Prawo i Sprawiedliwość popiera ustawę dotyczącą sędziów. Jest to ustawa będąca reakcją na wydarzenia destabilizujące system wymiaru sprawiedliwości, np.: kwestionowanie statusu sędziego powołanego przez prezydenta lub odmowa opiniowania kandydatów na sędziów. Dodał, że przepisy ustawy respektują przepisy prawa europejskiego.

Głos zabrał także wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, który odniósł się do zapowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie wniosku do Trybunału Sprawiedliwości UE, aby została zawieszona działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Działanie to nie dotyczy ustawy procedowanej aktualnie w Senacie. Jest to rozszerzenie wniosku z października 2019 roku dotyczącego oceny nowego systemu dyscyplinującego sędziów. W listopadzie TSUE odrzucił wniosek o procedowanie tej sprawy w trybie pilnym. Wiceminister przypomniał, że wniosku jeszcze nie ma, jest tylko zapowiedź jego wystosowania. Zauważył, że spełnienie zaleceń z wniosku może oznaczać ingerowanie władzy wykonawczej w system sądowniczy.

Wiceminister zgodził się wcześniejszymi słowami Stanisława Karczewskiego, że Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej proceduje w bieżącej kadencji w sposób co najmniej kontrowersyjny, np.: jeśli chodzi o przesłuchania kandydatów na ambasadorów. Poinformował, że MSZ złożyło wnioski o zamknięte posiedzenia komisji jednakże wnioski te zostały uwzględnione jedynie w dwóch przypadkach.
Zapytany o spotkanie z ekspertami z zagranicy, które miało miejsce poprzedniego dnia w Senacie wicemarszałek powiedział, że uważa je za zbyteczne, ponieważ to polskie władze tworzą prawo.

Wicemarszałek odniósł się również do odbywanych przez niego wizyt zagranicznych podczas gdy pełnił funkcję Marszałka Senatu. Przypomniał, że każda taka wizyta była bardzo szczegółowo konsultowana z MSZ i czasem z Kancelarią Prezydenta bądź samym panem prezydentem. Odbywał wizyty na zaproszenie swoich odpowiedników z innych państw. Podkreślił, że na Białorusi mieszka około 1 mln Polaków, którzy podtrzymują Polskie dziedzictwo narodowe, dbają o polski język i tradycje dlatego opieka nad nimi jest bardzo ważna. Spotkania władz polskich z białoruskimi miały na celu polepszenie jakości życia Polaków na Białorusi, a w szczególności umożliwienie dzieciom nauki w języku polskim. Stanisław Karczewski podkreślił, że cel ten został osiągnięty.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całego briefingu prasowego wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Video: Senat RP

Foto: print screen